Niedziela, 19 lutego 2017 Temp. max: 4 °C
Temp. min: -3 °C
Wiatr: km/h
Ciśnienie: 1027.0 hPa
Imieniny obchodzą:
Konrad, Arnold, Marceli
Szukaj:

 Dokumenty konkursowe

 
W dniu 31 października 2016 roku weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie nowego Regulaminu zlecania zadań publicznych.

Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań stosuje się zasady określone w Regulaminie zlecania zadań publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 13 listopada 2013r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016r.

REGULAMIN ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

3 września 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 

OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO_KONKURSY

 

 

SPRAWOZDANIE_2016

 

Od 10 maja obowiązują nowe  wzory oferty i sprawozdania - "mały grant". Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do tzw. "małych grantów" powinny być uproszczone formularze oferty i sprawozdania.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

OFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO_MAŁY_GRANT

 


 

Regulamin zlecania zadań publicznych obowiązujący dla otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

REGULAMIN  z 13 listopada 2013 r.

Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego obowiązujący dla ofert składanych według dotychczasowego wzoru oferty realizacji zadań publicznych.

sprawozdanie2011.doc

 

Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego

Obligatoryjnie składane wraz ze sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, które w danym roku budżetowych otrzymały więcej niż jedną dotację

zestawienie - arkusz kalkulacyjny xls

 

Opracowanie:

Kancelaria