Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Paminklai

 • Miesto Rotušė (Ratusz) - pastatyta  1895-1897 metais, neo-renesanso ir neo-baroko stilius;
 • Miestas aikštė (Rynek) – po  esančio Krokuvoje, Małopolska regijone, didžiausias ir užima 19.200 kv m., 160 m ilgio ir 120 m pločio;
 • Kowalska bokštas (Baszta Kowalska) – 14 amžiaus pilies griuvėsiai. Pilis buvo pastatyta karalius Kazimiero Didžiojo (Kazimierz Wielki) lėšomis;
 • Gotikinis namas (Dom Gotycki) nuo 15 ir 16 amžiaus taip pat žinomas kaip Kanonikų, (pagrindinis apskrities muziejus biuras (Muzeum Okręgowe), Lwowska g. 3;
 • Lubomirskių rezidencija (Rezydencja Lubomirskich) -  1-oji pusė 17 a., (pagrindinis apskritis biuras), Franciszkańska g.11; dabar ji  Nowy Sącz viešoji biblioteka (Sądecka Biblioteka Publiczna);
 • Senoji Sinagoga (Dawna synagoga) – pastatyta 1746 m. Nowy Sącz žydų maldų namas , Berka Joselewicza g. 12; šiuo metu apskrities muziejus (Muzeum Okregowe, nuo 14 ir 15 a. miesto fortifikacijos (Fortyfikacje miejskie);
 • Secesijos laikotarpio daugiabučiai namai (Kamienice secesyjne) - ( Jagiellońska g., miesto aikštė, pradžioje Lwowska g.);
 • Karaliaus Vladislovo Jogailos Statula (Posąg Króla Władysława Jagiełły) -  Jagiellońska g. ir Swedish g. sankirta;
 • Geležinkelio stotis (Dworzec Kolejowy) – Secesijos laikotarpio 1908-1909 metai;
 • Baltasis vienuolynas (Biały Klasztor) - 19 amžiaus Nekalto Prasidėjimo, Poniatowski g.7;
 • Senoji kolonija (Stara Kolonija) - vyresnio amžiaus darbuotojų seniausias gyvenamųjų namų kvartalas Lenkijoje, kuri vis dar turi savo pradine.

Bažnyčios, koplyčios ir kapinės

Sesers Malgožatos Bazilika (Bazylika Šv. Małgorzaty) - 13 ir 14 amžiaus Bazilika, pagrindiniame altoriuje yra istoriškai vertingas paveikslas Veraicon Circle – Kristaus atsimainymas - Rytų Šv Veronika audinio versiją, Kolegiacki aikštė.

Šventosios Dvasios Bažnyčia, , Jėzuitų vienuolyno (Kościół św. Ducha, Klasztor Jezuitów) – patsatyta Karalius Jogailos lėšomis (1410), su stebuklingu Marijos paveikslu (1569), Piotra Skargi g.  G.

Evangelikų bažnyčia ir Pranciškonų vienuolynas (Kościół Ewangelicki i Klasztor Franciszkanów) - įkurta 1297 m. Atsimainymo koplyčia su Jana Dobka Łowczowski paminklu, Pijarska g. 19

Šv Kazimiero bažnyčia (Kościół św. Kazimierza) - nuo 20-ojo amžiaus pradžios garsėja Władysławo Hasiora Kryžiaus keliais  ir daugeliu patriotinių stendų, Długosza g. / Kosciuszki g.

Šv Elžbietos bažnyčia (Koścół Śv. Elżbiety)- nuo 1898 m. žinoma kaip geležinkeliečų bažnyčia (Kolejowa), tragiškos mirties Austrijos Imperatorienės Elžbietos "Sissi " atminimui, Wolności al. Batorego / Zygmuntowska g.

Nekaltojo Dievo Motinos Prasidėjimo bažnyčia - pastatyta norint atsidėkoti už  Nowy Sącz 700 metų istoriją, garsėja didžiausiomis durimis Europoje (skulptorius Vladislovas Chrome), Królowej Jadwigi g. 44
 Šv. Rocha bažnyčia (Kościół św. Rocha) – Dąbrówka, 1595-1608 metai(medinės architektūros šleifo pavyzdys)

Šv. Heleny bažnyčia (Koścół Śv. Heleny) - Helena, nuo 1686 medinės architektūros šleifo pavyzdys – Dąbrówka)

Švedų koplyčia (Kapliczka Szwedzka pastatyta 1771 m., Jagiellońska g. 20

Senosios kapinės (Stary Cmentarz) 18th/19th a., koplyčia – 1814 m., Nowy Sącz didvyrių mauzoliejus , al. Wolności/ Jagiellońska g.

Kirkut žydų kapinės (Cmentarz Żydowski) - su garsaus cadyk Chaimo Halbersztam antkapiu (mirė 1875), garsių rabinų Ashkenaze palikuonis, Rybacka g.

Miesto kapinės - kapinynas ikurtas 19 a., jose yra  pasaulinių karų ir I ir II sukilimų karių kapas ,  Rejtana g.