BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Zagospodarowanie przestrzenne


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć na działkach nr: 29/2, 23/5, 21/5, 21/7, 18/7, 16/9, 16/7, 14/6, 14/5 w obrębie 6 wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku usługowego na działce nr 14/5 w obr. 6 w Nowym Sączu przy ulicy Witosa”

2020-08-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć na działkach nr: 29/2, 23/5, 21/5, 21/7, 18/7, 16/9, 16/7, 14/6, 14/5 w obrębie 6 wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku usługowego na działce nr 14/5 w obr. 6 w Nowym Sączu przy ulicy Witosa”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 8/10, 8/86 i 8/87 w obrębie 15, przy ulicy Kochanowskiego w Nowym Sączu”

2020-08-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 8/10, 8/86 i 8/87 w obrębie 15, przy ulicy Kochanowskiego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa osiedlowej sieci cieplnej odcinek D Etap 2 na działce nr 2/8 w obrębie 68, przy ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu”

2020-08-20

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa osiedlowej sieci cieplnej odcinek D Etap 2 na działce nr 2/8 w obrębie 68, przy ulicy Wiśniowieckiego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dot. inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (...) przy ulicy Kossaka w Nowym Sączu”

2020-08-19

Obwieszczenie dot. inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (...) przy ulicy Kossaka w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych do budynku usługowego (...) przy ulicy Gospodarskiej”

2020-08-19

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych do budynku usługowego (...) przy ulicy Gospodarskiej”


Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej PE 63 na działkach nr 200, 25/10 w obrębie 106 oraz na działkach nr 165, 142 w obrębie 107 w Nowym Sączu w rejonie ulicy Kapuścińskiego”.

2020-08-18

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej PE 63 na działkach nr 200, 25/10 w obrębie 106 oraz na działkach nr 165, 142 w obrębie 107 w Nowym Sączu w rejonie ulicy Kapuścińskiego”.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 247, 241/5, 241/1, 231/5 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Bolesława Prusa.”

2020-08-14

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 247, 241/5, 241/1, 231/5 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Bolesława Prusa.”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 971, 1059 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ulicy Popradzkiej”

2020-08-12

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 971, 1059 w obrębie 113 w Nowym Sączu przy ulicy Popradzkiej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr: 9/1 w obrębie 55 w Nowym Sączu przy ulicy Falkowskiej”

2020-08-12

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr: 9/1 w obrębie 55 w Nowym Sączu przy ulicy Falkowskiej”


Obwieszczenie dotyczące pozwolenia na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 30 w obrębie 18 przy ul. Barskiej w Nowym Sączu /kategoria obiektu budowlanego I/

2020-08-12

Obwieszczenie dotyczące pozwolenia na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 30 w obrębie 18 przy ul. Barskiej w Nowym Sączu /kategoria obiektu budowlanego I/