BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Zagospodarowanie przestrzenne


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na części działek nr: 1/15, 1/22, 864/1, 864/7, 22, w obrębie 116 przy ulicy Brzeziny w Nowym Sączu”

2020-09-11

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na części działek nr: 1/15, 1/22, 864/1, 864/7, 22, w obrębie 116 przy ulicy Brzeziny w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr: 12/7 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”

2020-09-09

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr: 12/7 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.”Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku usługowo-biurowego zlokalizowanego na działce ew. nr 27/2, 27/4 w obrębie 105, na części działek nr 52,27/3,27/4,27/2 w obrębie 105 przy ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Sączu”

2020-09-09

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.”Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku usługowo-biurowego zlokalizowanego na działce ew. nr 27/2, 27/4 w obrębie 105, na części działek nr 52,27/3,27/4,27/2 w obrębie 105 przy ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 315/9, 315/12 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy ulicy Mała Poręba”

2020-09-08

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 315/9, 315/12 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy ulicy Mała Poręba”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci elektroenergetycznych, budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kolidujących odcinków sieci energetycznych nN ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu od km 140+227 do 142+070 na odcinku od ulicy Piątkowskiej do budynku nr 302 w ciągu DK28 na części działki nr 352/1 w obrębie 123 w Nowym Sączu”

2020-09-07

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci elektroenergetycznych, budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa kolidujących odcinków sieci energetycznych nN ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu od km 140+227 do 142+070 na odcinku od ulicy Piątkowskiej do budynku nr 302 w ciągu DK28 na części działki nr 352/1 w obrębie 123 w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce 117/2 w obrębie 118 przy ulicy Jagodowej”

2020-09-07

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce 117/2 w obrębie 118 przy ulicy Jagodowej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa komór pomiarowych na sieci wodociągowej na działce 36/1 w obrębie 26 przy ulicy Krakowskiej”

2020-09-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa komór pomiarowych na sieci wodociągowej na działce 36/1 w obrębie 26 przy ulicy Krakowskiej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej PE 63 części działek nr: 200 i 25/10 w obrębie 106 oraz 165 i 142 w obrębie 107 przy ulicy Kapuścińskiego w Nowym Sączu”

2020-09-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej PE 63 części działek nr: 200 i 25/10 w obrębie 106 oraz 165 i 142 w obrębie 107 przy ulicy Kapuścińskiego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:„Budowa odcinka sieci gazowej ś/c na części działek nr: 942, 940, 1051/2 w obrębie 113 wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1051/2 w obrębie 113 przy ulicy Gospodarskiej w Nowym Sączu”

2020-09-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:„Budowa odcinka sieci gazowej ś/c na części działek nr: 942, 940, 1051/2 w obrębie 113 wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1051/2 w obrębie 113 przy ulicy Gospodarskiej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć na działkach nr: 81/19, 81/20, 77, 73/1, 73/2, 83/13 w obr. 123 wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 83/13 w obr. 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”

2020-09-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć na działkach nr: 81/19, 81/20, 77, 73/1, 73/2, 83/13 w obr. 123 wraz z przyłączem do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 83/13 w obr. 123 w Nowym Sączu przy ulicy Promiennej”