BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Zagospodarowanie przestrzenne


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej na działce nr: 9/1 w obrębie 55 w Nowym Sączu przy ulicy Falkowskiej”

2020-09-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej na działce nr: 9/1 w obrębie 55 w Nowym Sączu przy ulicy Falkowskiej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr: 155/3, 317/4, 317/5 w obrębie 110 w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej”

2020-09-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr: 155/3, 317/4, 317/5 w obrębie 110 w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr: 62/2, 58/7, 58/6, 58/2 w obrębie 104 w Nowym Sączu przy ulicy Grunwaldzkiej”

2020-09-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej na działkach nr: 62/2, 58/7, 58/6, 58/2 w obrębie 104 w Nowym Sączu przy ulicy Grunwaldzkiej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: "budowa ul. Gospodarskiej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. „ rozbudowa drogi gminnej (ulicy Gospodarskiej) w zakresie jezdni i chodników wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Popradzką (droga powiatowa)"

2020-09-25

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: "budowa ul. Gospodarskiej w Nowym Sączu w ramach inwestycji pn. „ rozbudowa drogi gminnej (ulicy Gospodarskiej) w zakresie jezdni i chodników wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Popradzką (droga powiatowa)"


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 4,5, obr. 48, 20/4 w obrębie 55 w Nowym Sączu przy ulicy Falkowskiej.”

2020-09-25

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 4,5, obr. 48, 20/4 w obrębie 55 w Nowym Sączu przy ulicy Falkowskiej.”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce 117/2 w obrębie 118 przy ulicy Jagodowej”

2020-09-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce 117/2 w obrębie 118 przy ulicy Jagodowej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu, na działkach nr 35, 39/3 w obrębie 90, przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Grodzkiej w Nowym Sączu”

2020-09-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu, na działkach nr 35, 39/3 w obrębie 90, przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Grodzkiej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 36/2, 36/4 w obrębie 83, przy ul. Podmłynie w Nowym Sączu”

2020-09-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 36/2, 36/4 w obrębie 83, przy ul. Podmłynie w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 2/2, 2/1, 1 w obrębie 82 oraz części działek nr 15/1, 15/2, 230/1, 230/2, 14/1, 3/10, 13/2, 4, 3/9, 2/4 w obrębie 112 przy ul. Tłoki w Nowym Sączu”

2020-09-23

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 2/2, 2/1, 1 w obrębie 82 oraz części działek nr 15/1, 15/2, 230/1, 230/2, 14/1, 3/10, 13/2, 4, 3/9, 2/4 w obrębie 112 przy ul. Tłoki w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa komór pomiarowych na sieci wodociągowej na terenie miasta Nowego Sącza: na działce nr 15/4 w obrębie 82, przy ul. Tłoki; na działce nr 18/8 w obrębie 61, przy ul. Wiśniowieckiego; na działkach nr 26/3, 1/5 w obrębie 19, przy ul. Barskiej; na działce nr 135/5 w obrębie 70, przy ul. Poniatowskiego”

2020-09-18

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa komór pomiarowych na sieci wodociągowej na terenie miasta Nowego Sącza: na działce nr 15/4 w obrębie 82, przy ul. Tłoki; na działce nr 18/8 w obrębie 61, przy ul. Wiśniowieckiego; na działkach nr 26/3, 1/5 w obrębie 19, przy ul. Barskiej; na działce nr 135/5 w obrębie 70, przy ul. Poniatowskiego”