Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odcinku E bocznica Klęczany – Nowy Sącz”

Treść zawiadomienia dostępna w formacie pdf.

Autor: Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie NACZELNIK WYDZIAŁU OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO mgr Ada Słodkowska-Łabuzek
Dodano: 2020-05-05 14:54:01