Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec, tj.: budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. w obr. 11 w m. Nowy Sącz

Treść zawiadomienia

Autor: Elżbieta Skirzyńska
Dodano: 2019-08-07 09:26:19