BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych...


 

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie  ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/176/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. uchwały

w dniach od 23 stycznia 2017r. do 27 lutego 2017r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Rynek 5, pokój nr 204a, w godzinach pracy Urzędu (za wyjątkiem środy). Ponadto projekt uchwały dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta pod adresem www.nowysacz.pl.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. uchwały, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Nowego Sącza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017r.

Załączniki:

  1. Formularz uwag
  2. Projekt uchwały
  3. Załącznik do projektu uchwały - mapa (plik 27 MB) - w przypadku wystąpienia problemów z wyświetlenia pliku należy go zapisać na dysku urządzenia.


 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotowała: Aleksandra Śliwa

Dodano: 2017-01-13 14:21:06