Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 2/2, 2/1, 1 w obrębie 82 oraz części działek nr 15/1, 15/2, 230/1, 230/2, 14/1, 3/10, 13/2, 4, 3/9, 2/4 w obrębie 112 przy ul. Tłoki w Nowym Sączu”

2020-09-23

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 2/2, 2/1, 1 w obrębie 82 oraz części działek nr 15/1, 15/2, 230/1, 230/2, 14/1, 3/10, 13/2, 4, 3/9, 2/4 w obrębie 112 przy ul. Tłoki w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa komór pomiarowych na sieci wodociągowej na terenie miasta Nowego Sącza: na działce nr 15/4 w obrębie 82, przy ul. Tłoki; na działce nr 18/8 w obrębie 61, przy ul. Wiśniowieckiego; na działkach nr 26/3, 1/5 w obrębie 19, przy ul. Barskiej; na działce nr 135/5 w obrębie 70, przy ul. Poniatowskiego”

2020-09-18

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa komór pomiarowych na sieci wodociągowej na terenie miasta Nowego Sącza: na działce nr 15/4 w obrębie 82, przy ul. Tłoki; na działce nr 18/8 w obrębie 61, przy ul. Wiśniowieckiego; na działkach nr 26/3, 1/5 w obrębie 19, przy ul. Barskiej; na działce nr 135/5 w obrębie 70, przy ul. Poniatowskiego”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej wraz z przyłączami na części działek nr: 8 i 10 w obrębie 25 przy ulicy Ściegiennego w Nowym Sączu”

2020-09-18

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej wraz z przyłączami na części działek nr: 8 i 10 w obrębie 25 przy ulicy Ściegiennego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej wraz z przyłączami na części działek nr: 796/3 i 796/2 w obrębie 118 przy ulicy Witkacego w Nowym Sączu”

2020-09-18

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej wraz z przyłączami na części działek nr: 796/3 i 796/2 w obrębie 118 przy ulicy Witkacego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej wraz z przyłączami na części działek nr: 86/3, 101/1, 289/6, 289/5, 289/4, 289/8 w obrębie 118 przy ulicy Jagodowej w Nowym Sączu”

2020-09-18

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej wraz z przyłączami na części działek nr: 86/3, 101/1, 289/6, 289/5, 289/4, 289/8 w obrębie 118 przy ulicy Jagodowej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 9/3 oraz części działek nr 9/3 i 19/7 w obrębie 66 w Nowym Sączu, przy al. Piłsudskiego”

2020-09-17

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 9/3 oraz części działek nr 9/3 i 19/7 w obrębie 66 w Nowym Sączu, przy al. Piłsudskiego”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 2/2, 2/1, 1 w obrębie 82 oraz części działek nr 15/1, 15/2, 230/1, 14/1, 3/10, 13/2, 4, 3/9, 2/4 w obrębie 112 przy ul. Tłoki w Nowym Sączu”

2020-09-16

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 2/2, 2/1, 1 w obrębie 82 oraz części działek nr 15/1, 15/2, 230/1, 14/1, 3/10, 13/2, 4, 3/9, 2/4 w obrębie 112 przy ul. Tłoki w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 356/3 i 356/8 w obrębie 115 przy ul. Sołeckiej w Nowym Sączu”

2020-09-16

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 356/3 i 356/8 w obrębie 115 przy ul. Sołeckiej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 25/8, 25/7, 25/6, 25/4 w obrębie 111 przy ul. Węgierskiej w Nowym Sączu”

2020-09-16

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 25/8, 25/7, 25/6, 25/4 w obrębie 111 przy ul. Węgierskiej w Nowym Sączu”