Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Zawiadomienie dotyczące inwestycji: budowy budynku handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi w tym z wewnętrzną instalacją gazu ziemnego oraz z zagospodarowaniem terenu działki na działkach nr 2/27, 2/28, 2/29, 2/30 w obr. 68 przy ul. Wiśniowieckiego

2019-11-21

Zawiadomienie dotyczące inwestycji: budowy budynku handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi w tym z wewnętrzną instalacją gazu ziemnego oraz z zagospodarowaniem terenu działki na działkach nr 2/27, 2/28, 2/29, 2/30 w obr. 68 przy ul. Wiśniowieckiego


Obwieszczenie dotyczące inwestycji: budowy budynku handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi w tym z wewnętrzną instalacją gazu ziemnego oraz z zagospodarowaniem terenu działki na działce nr 2/32 w obr. 68 przy ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu

2019-11-21

Obwieszczenie dotyczące inwestycji: budowy budynku handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi w tym z wewnętrzną instalacją gazu ziemnego oraz z zagospodarowaniem terenu działki na działce nr 2/32 w obr. 68 przy ul. Wiśniowieckiego w Nowym Sączu


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa sieci energetycznej kablowej n/n NA2XY-J 4x240mm², na terenie położonym w Nowym Sączu, w rejonie ulicy Boya Żeleńskiego I Witolda Gombrowicza

2019-11-19

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa sieci energetycznej kablowej n/n NA2XY-J 4x240mm², na terenie położonym w Nowym Sączu, w rejonie ulicy Boya Żeleńskiego I Witolda Gombrowicza


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Dokończenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 117/8 w obrębie 118 przy ulicy Jagodowej”

2019-11-15

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Dokończenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 117/8 w obrębie 118 przy ulicy Jagodowej”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (na dz. ewid. w Obr. 116, w m. Nowy Sącz)

2019-11-15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (na dz. ewid. w Obr. 116, w m. Nowy Sącz)


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt.1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach w obrębie 44 w Nowym Sączu przy ulicy Jamnickiej”

2019-11-14

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/ć wraz z przyłączem szt.1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach w obrębie 44 w Nowym Sączu przy ulicy Jamnickiej”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 7 i 56, obr. 16 m. Nowy Sącz, gm. Nowy Sącz.

2019-11-14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 7 i 56, obr. 16 m. Nowy Sącz, gm. Nowy Sącz.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach w obrębie 16 w Nowym Sączu oraz działkach w obrębie 6 w Nowym Sączu, w rejonie ulicy Zdrojowej”

2019-11-13

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach w obrębie 16 w Nowym Sączu oraz działkach w obrębie 6 w Nowym Sączu, w rejonie ulicy Zdrojowej”


Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 226/15 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Bolesława Prusa

2019-11-13

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 226/15 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Bolesława Prusa