Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Interpretacja indywidualna znowelizowanych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2019-06-14

Interpretacja indywidualna znowelizowanych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz -62”

2019-06-14

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz -62”


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 55”

2019-06-14

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 55”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce 32/23 w obrębie 44 w Nowym Sączu przy ulicy Podwale”

2019-06-13

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce 32/23 w obrębie 44 w Nowym Sączu przy ulicy Podwale”


Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego nr 55A wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym”, planowanego do realizacji na dz. (...) obr. 63 w Nowym Sączu

2019-06-12

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego nr 55A wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym”, planowanego do realizacji na dz. (...) obr. 63 w Nowym Sączu


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach nr: 70/10, 72/6, 72/1 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Osiedlowej”

2019-06-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach nr: 70/10, 72/6, 72/1 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Osiedlowej”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 9/6, 9/3, 24/9, 22 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Juranda”

2019-06-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 9/6, 9/3, 24/9, 22 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Juranda”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa linii kablowych średniego napięcia na działce nr 18/8 w obrębie 8 w Nowym Sączu przy ulicy Witosa"

2019-05-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa linii kablowych średniego napięcia na działce nr 18/8 w obrębie 8 w Nowym Sączu przy ulicy Witosa"


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na lokal usługowy do 30% powierzchni budynku, na działce nr 13/2 w obrębie 18 w Nowym Sączu przy ulicy Naściszowskiej”

2019-05-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na lokal usługowy do 30% powierzchni budynku, na działce nr 13/2 w obrębie 18 w Nowym Sączu przy ulicy Naściszowskiej”