Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 9/3 oraz części działek nr 9/3 i 19/7 w obrębie 66 w Nowym Sączu, przy al. Piłsudskiego”

2020-09-17

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 9/3 oraz części działek nr 9/3 i 19/7 w obrębie 66 w Nowym Sączu, przy al. Piłsudskiego”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 2/2, 2/1, 1 w obrębie 82 oraz części działek nr 15/1, 15/2, 230/1, 14/1, 3/10, 13/2, 4, 3/9, 2/4 w obrębie 112 przy ul. Tłoki w Nowym Sączu”

2020-09-16

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 2/2, 2/1, 1 w obrębie 82 oraz części działek nr 15/1, 15/2, 230/1, 14/1, 3/10, 13/2, 4, 3/9, 2/4 w obrębie 112 przy ul. Tłoki w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 356/3 i 356/8 w obrębie 115 przy ul. Sołeckiej w Nowym Sączu”

2020-09-16

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej śr/ć wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. ew. nr 356/3 i 356/8 w obrębie 115 przy ul. Sołeckiej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 25/8, 25/7, 25/6, 25/4 w obrębie 111 przy ul. Węgierskiej w Nowym Sączu”

2020-09-16

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działek nr 25/8, 25/7, 25/6, 25/4 w obrębie 111 przy ul. Węgierskiej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 12/14 w obrębie nr 19 w Nowym Sączu przy ulicy Samotnej i Partyzantów”

2020-09-11

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 12/14 w obrębie nr 19 w Nowym Sączu przy ulicy Samotnej i Partyzantów”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na części działek nr: 1/15, 1/22, 864/1, 864/7, 22, w obrębie 116 przy ulicy Brzeziny w Nowym Sączu”

2020-09-11

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na części działek nr: 1/15, 1/22, 864/1, 864/7, 22, w obrębie 116 przy ulicy Brzeziny w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr: 12/7 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”

2020-09-09

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno - pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr: 12/7 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.”Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku usługowo-biurowego zlokalizowanego na działce ew. nr 27/2, 27/4 w obrębie 105, na części działek nr 52,27/3,27/4,27/2 w obrębie 105 przy ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Sączu”

2020-09-09

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.”Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku usługowo-biurowego zlokalizowanego na działce ew. nr 27/2, 27/4 w obrębie 105, na części działek nr 52,27/3,27/4,27/2 w obrębie 105 przy ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 315/9, 315/12 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy ulicy Mała Poręba”

2020-09-08

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 315/9, 315/12 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy ulicy Mała Poręba”