Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:„Niepubliczny dom pomocy społecznej z częścią rehabilitacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach (...), i części działki nr 563/8 w obrębie 116 przy ul. Siedleckiego w Nowym Sączu”

2019-08-12

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.:„Niepubliczny dom pomocy społecznej z częścią rehabilitacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach (...), i części działki nr 563/8 w obrębie 116 przy ul. Siedleckiego w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych na części działek (...) w obrębie 38 oraz działka 1/22 w obrębie 41 w Nowym Sączu w rejonie ulicy Długoszowskiego”

2019-08-08

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych na części działek (...) w obrębie 38 oraz działka 1/22 w obrębie 41 w Nowym Sączu w rejonie ulicy Długoszowskiego”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec, tj.: budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. w obr. 11 w m. Nowy Sącz

2019-08-07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec, tj.: budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. ewid. w obr. 11 w m. Nowy Sącz


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - odcinkowa przebudowa ciągów drenarskich w obr. 115 w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2019-08-07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - odcinkowa przebudowa ciągów drenarskich w obr. 115 w m. Nowy Sącz, w związku z planowaną przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz -66”

2019-08-05

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz -66”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr 158/3 w obrębie 110 przy ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Sączu”

2019-08-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr 158/3 w obrębie 110 przy ulicy Grunwaldzkiej w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 69/1, 69/2 w obrębie 61, przy ulicy Stramki w Nowym Sączu”

2019-08-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem i infrastrukturą techniczną na działkach nr 69/1, 69/2 w obrębie 61, przy ulicy Stramki w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem i infrastrukturą techniczną na działce nr 69/1 w obrębie 61, przy ulicy Stramki w Nowym Sączu”

2019-08-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem i infrastrukturą techniczną na działce nr 69/1 w obrębie 61, przy ulicy Stramki w Nowym Sączu”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 33/2 w obrębie 116 przy ulicy Juranda w Nowym Sączu”

2019-08-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 33/2 w obrębie 116 przy ulicy Juranda w Nowym Sączu”