Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ("Nowy Sącz-58", "Nowy Sącz-29 Śródmieście")

2019-04-16

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz-59"


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz -33”

2019-05-24

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz -33”


Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na działkach nr 121, 122/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 w obrębie 16 w Nowym Sączu, przy ulicy PCK”

2019-05-23

Ogłoszenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na działkach nr 121, 122/1, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 w obrębie 16 w Nowym Sączu, przy ulicy PCK”


Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej Nowy Sącz – Zawada na terenie działki nr 261/6 obr. nr 110 w Nowym Sączu wraz z gazociągiem wysokiego i średniego ciśnienia” planowanego na dz. nr ew. 261/6, 262/3, 261/8, 260/1, 260/6 w obr. 110 w Nowym Sączu,

2019-05-17

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej Nowy Sącz – Zawada na terenie działki nr 261/6 obr. nr 110 w Nowym Sączu wraz z gazociągiem wysokiego i średniego ciśnienia” planowanego na dz. nr ew. 261/6, 262/3, 261/8, 260/1, 260/6 w obr. 110 w Nowym Sączu,


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 542/4, 543/1, 576/3 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ulicy Podbielowskiej”.

2019-05-17

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 542/4, 543/1, 576/3 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ulicy Podbielowskiej”.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 42/3 w obr. 99 w Nowym Sączu, przy ulicy Granicznej.

2019-05-14

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 42/3 w obr. 99 w Nowym Sączu, przy ulicy Granicznej.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 226/7 w obr.116 w Nowym Sączu, przy ulicy Bolesława Prusa.

2019-05-14

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 226/7 w obr.116 w Nowym Sączu, przy ulicy Bolesława Prusa.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Przebudowa sieci kanalizacji Sanitarnej na działkach nr 629, 634/3 w obr. 116 w Nowym Sączu, przy ulicy Kamila Baczyńskiego.

2019-05-14

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Przebudowa sieci kanalizacji Sanitarnej na działkach nr 629, 634/3 w obr. 116 w Nowym Sączu, przy ulicy Kamila Baczyńskiego.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 468/3, 470/1 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ulicy Bohaterów Orła Białego”

2019-05-09

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 468/3, 470/1 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ulicy Bohaterów Orła Białego”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce numer 5/13 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”

2019-05-08

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do punktu redukcyjno-pomiarowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce numer 5/13 w obrębie 82 w Nowym Sączu przy ulicy Tłoki”