Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Zagospodarowanie przestrzenne


Aktualnie wyłożone do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2019-04-16

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.”Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV SE Gorzków – SE Carbon, na terenie położonym w Nowym Sączu oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 684, 685, 686/2 w obrębie 113”

2019-12-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.”Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV SE Gorzków – SE Carbon, na terenie położonym w Nowym Sączu oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr: 684, 685, 686/2 w obrębie 113”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach nr: 346/15, 346/14, 346/13, 346/12,346/11, 346/10, 346/9 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy ulicy Poręba Mała”

2019-12-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach nr: 346/15, 346/14, 346/13, 346/12,346/11, 346/10, 346/9 w obrębie 115 w Nowym Sączu przy ulicy Poręba Mała”


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: „Budowa dwóch budynków usługowo-handlowych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Sączu przy Al. Piłsudskiego, na działkach ewidencyjnych nr 260/1, 261/8, 262/2, 262/3 oraz na części działek 260/5 i 260/6 obręb 110”

2019-12-06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: „Budowa dwóch budynków usługowo-handlowych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Sączu przy Al. Piłsudskiego, na działkach ewidencyjnych nr 260/1, 261/8, 262/2, 262/3 oraz na części działek 260/5 i 260/6 obręb 110”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 535/1, 535/11 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Bolesława Prusa.

2019-12-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 535/1, 535/11 w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Bolesława Prusa.


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej NN oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej Piątkowa- Koniuszowa na części działek (...) w obrębie 122 w Nowym Sączu oraz na części działek (...) w obr. 123 w Nowym Sączu przy ulicy Piątkowskiej

2019-12-06

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej NN oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej Piątkowa- Koniuszowa na części działek (...) w obrębie 122 w Nowym Sączu oraz na części działek (...) w obr. 123 w Nowym Sączu przy ulicy Piątkowskiej


Obwieszczenie dotyczące inwestycji: budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz przebudowę odcinka linii kablowej enn zasilającej maszt oświetleniowy na działkach nr 35/25 oraz 35/26 w obr. 17 przy ul. Hallera w Nowym Sączu

2019-12-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji: budowa budynku mieszkalno-handlowo-usługowego z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz przebudowę odcinka linii kablowej enn zasilającej maszt oświetleniowy na działkach nr 35/25 oraz 35/26 w obr. 17 przy ul. Hallera w Nowym Sączu


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 670/1 obręb 118 przy ulicy Lachów Sądeckich”

2019-12-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce nr 670/1 obręb 118 przy ulicy Lachów Sądeckich”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Gorzków – SE Carbon, na terenie położonym w Nowym Sączu oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek nr: 260/5, 260/6, 261/8, 262/2, 263/4, 262/3, 255, 251/2, 251/1, 288/5, 252, 235 w obrębie 110”

2019-12-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Gorzków – SE Carbon, na terenie położonym w Nowym Sączu oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek nr: 260/5, 260/6, 261/8, 262/2, 263/4, 262/3, 255, 251/2, 251/1, 288/5, 252, 235 w obrębie 110”


Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej SN, nN oraz stacji transformatowej na części działek (...) w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej/ Osiedlowej”

2019-12-05

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Budowa linii kablowej SN, nN oraz stacji transformatowej na części działek (...) w obrębie 116 w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej/ Osiedlowej”