Poniedziałek, 16 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Andrzej, Szymon, Jędrzej


Najczęściej załatwiane sprawy:

 

Rodzaj sprawy Gdzie załatwić
 Akt urodzenia
Akt zgonu
Akt małżeństwa
Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
Ratusz, Rynek 1, parter, pok. nr 1, 2
tel.  18-44-86-546, 18-44-86-514
 Kasa Urzędu Ratusz, Rynek 1, parter, pok. nr 5
Dziennik podawczy
Przesyłki awizowane

Ratusz, Rynek 1, parter, pok. nr 9
tel. 18-44-86-539

Rejestr mieszkańców
Rejestr PESEL
Wydawanie dowodów osobistych
Aktualizacja rejestru/spisu wyborców
Nowosądecka Karta Rodziny
Nowosądecka Karta Seniora
ul. Szwedzka 2, l piętro.
tel. 18-44-86-670
Rejestracja pojazdów
Wydawanie/przedłużanie prawa jazdy
 ul. Wyspiańskiego 22
 Zgłoszenia zamiaru budowy  ul. Zielona 55, 2 piętro.
tel. 18 44-86-650, -651, 652, 654, 647
 Podatki  ul. Narutowicza 6
Numeracja porządkowa nieruchomości
Regulacja stanów prawnych nieruchomości
 ul. Szwedzka 2, II piętro.
Zaświadczenia o pomocy de minimis
Rejestracja działalności w CEIDG
 ul. Jagiellońska 14, l piętro.
tel. 18-444-05-02
       18-444-05-03
      18-444-05-04
Biuro Rzeczy Znalezionych Rynek 3, l p.,
tel. 18-415-65-51

Sekretariat Prezydenta Miasta i
Zastępcy Prezydenta Miasta

Sekretariat Sekretarza i
II Zastępcy Prezydenta Miasta

Ratusz, Rynek 1, l piętro, pok. nr 10,
tel. 18-44-86-560,
      18-44-86-508
      18-44-86-549
Środowisko - dotacje ul. Szwedzka 5,
tel. 18-44-68-750
Zespół Ekodoradców ul. Szwedzka 5,
tel. 18-44-68-776, ..714, ..718