Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Kategoria: Wydarzenia

Wystawa „OD WYSZEHRADU DO WYSZEHRADU” w nowosądeckim Ratuszu

Prezydent Ludomir Handzel otworzył wystawę „OD WYSZEHRADU DO WYSZEHRADU” zorganizowaną z okazji zbliżającego się przewodnictwa Republiki Słowackiej w Grupie Wyszehradzkiej.

Prezydent Ludomir Handzel wraz dyrektorem Instytutu Słowackiego w Warszawie Adriánem Kromka, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Dominikiem Płaza, oraz Tomaszem Michałowski, prezesem Stowarzyszenia „Dla Miasta”.


W wydarzeniu wziął udział dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie Adrián Kromka, doradca prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Daniel Bijata oraz Tomasz Michałowski, prezes Stowarzyszenia „Dla Miasta”. .

Prezydent Ludomir Handzel wraz dyrektorem Instytutu Słowackiego w Warszawie Adriánem Kromka, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Dominikiem Płaza, oraz Tomaszem Michałowski, prezesem Stowarzyszenia „Dla Miasta”.

Ekspozycja „Od Wyszehradu do Wyszehradu” jest wspólnym, zainicjowanym w 2013 r., dziełem Grupy Wyszehradzkiej archiwów . Rolę wiodącą w tym przedsięwzięciu odegrało Polskie Towarzystwo Archiwalne (w tym jego prezes dr hab. Hanna Krajewska) przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk. Wystawa została otwarta w połowie lutego 2016 r., wpisując się tym samym w ubiegłoroczne obchody 25. rocznicy zapoczątkowania współpracy Państw Wyszehradzkich . W związku z przejęciem przez Polskę w lipcu 2016 r. przewodniczenia Grupie Wyszehradzkiej, wystawa stała się zarazem istotnym elementem wzbogacającym program polskiej prezydencji Grupy.

Wystawa jest próbą skrótowego zobrazowania rozwoju stosunków politycznych, handlowych i kulturalnych między państwami tworzącymi dzisiejszą Grupę Wyszehradzką, począwszy od średniowiecznych zjazdów władców Polski (Kazimierza Wielkiego), Czech (Jana Luksemburczyka) i Węgier (Karola Andegaweńskiego) w Wyszehradzie w 1335 r. i 1338/1339 r., a skończywszy na współczesnym spotkaniu prezydentów Polski (Lecha Wałęsy) i Czechosłowacji (Václava Havla) oraz premiera Węgier (Józsefa Antalla) w Wyszehradzie, w lutym 1991 r., na którym podpisana została Deklaracja o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej. Deklaracja ta zapoczątkowała współpracę Państw Wyszehradzkich. Wystawa przypomina wydarzenia historyczne i społeczne wspólne dla Państw Wyszehradzkich, takie jak: wojny z osmańską Turcją, powstania narodowo-wyzwoleńcze, II wojna światowa, opór wobec władzy komunistycznej po 1945 r., czy też przełomowy rok 1989.

Wystawa.


Wystawę można obejrzeć w sali reprezentacyjnej Ratusza.

Autor: Buro Prasowe UM
Dodano: 2022-04-22 15:10:46