Wtorek, 27 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julia, Natalia, Rudolf


Kategoria: Wydarzenia

81. rocznica zbrodni katyńskiej

Prezydent Ludomir Handzel złożył kwiaty pod tablicą upamiętniająca oficerów, którzy mieli związki z naszym miastem i zostali zamordowani w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie i innych miejscach.

W 81. Rocznicę zbrodni katyńskiej delegacja Urzędu Miasta Nowego Sącza z prezydentem Ludomirem Handzlem na czele składa kwiaty pod tablicą upamiętniająca oficerów, którzy mieli związki z naszym miastem i zostali zamordowani w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie i innych miejscach.


W 2020 roku minęła 80. rocznica zbrodni katyńskiej. Staraniem Pana prof.Jerzego Gizy, Miasto Nowy Sącz ufundowało tablice, będące uzupełnieniem już istniejących tablic memoratywnych na kościele pw. św. Kazimierza, zawierające odnalezione w przeciągu ostatniej dekady nazwiska oficerów zamordowanych w 1940 roku przez Sowietów.

W 81. Rocznicę zbrodni katyńskiej delegacja Urzędu Miasta Nowego Sącza z prezydentem Ludomirem Handzlem na czele składa kwiaty pod tablicą upamiętniająca oficerów, którzy mieli związki z naszym miastem i zostali zamordowani w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie i innych miejscach.


Słowo profesora oświaty Jerzego Gizy na okoliczność odsłonięcia uzupełnienia Tablic Katyńskich.

Ks. ppłk Czesław Wojtyniak był jeńcem obozuw Kozielsku. Napisał tę modlitwę, a później zginął zabity strzałem w tył głowy, jak zostało zabitych w 1940 r. ponad 21 tysięcy polskich oficerów, strażników granicznych, funkcjona-riuszy PP w sowieckiej Rosji.
Tekst tej modlitwy znaleziono podczas ekshumacji przy ciele zamordowa-nego w Katyniu por. Józefa Klarnera, oficera Wojska Polskiego.
Pomyślmy w tym momencie, choć trochę mistycznie. Kartka z modlitwą katolickiego księdza ocalała w dołach śmierci w kieszeni polskiego Żyda-Patrioty.
A oto jej słowa:

„Z głębi udręczonych serc wołamy do Ciebie, Panie.
Nędzne strzępy, oderwane piorunem Twego wyroku od ziemi ojczystej
i wichrem Twego gniewu ciśnięte w daleką obczyznę.
Przez przyczynę Panny Najświętszej, Matki Boga Żywego,
która od wieków zlewać raczyła na Polskę z Jasnej Góry,
Ostrej Bramy czy Zebrzydowskiej Kalwarii strumienie łask swoich.
Błagamy Cię, Panie: o moc cierpliwości i wytrwanie,
o możliwość dalszej walki orężnej za Polskę, o opiekę Twą Boską.
Błagamy Cię, Panie, nad krajem zbezczeszczonym przez wrogów:
o dar wiary niezłomnej w tryumf Twego Imienia,
o dar nadziei, że nikłymi siłami swymi potrafimy się przyczynić do tego tryum-fu,
o dar miłości czynnej i żywej dla udręczonej Ojczyzny,
o dar miłosierdzia dla naszych nieprzyjaciół.
Błagamy Cię, Panie, o Polskę wolną i niepodległą.
Błagamy Cię, Panie, o Polskę sprawiedliwą dla wszystkich swych synów.
Błagamy Cię, Panie, o Polskę miłosierną dla ubogich i uciśnionych.
Błagamy Cię, Panie, o Polskę czystych rąk.
Błagamy Cię, Panie, o Polskę wzniosłych serc.
Błagamy Cię, Panie, o Polskę wielką, rządną i dobrą.
Błagamy Cię, Panie, o dar wielkiego serca, jasnego umysłu dla przewodników narodu,
a dla nas o męstwo i szczęśliwy powrót do domu i rodzin naszych.
Błagamy Cię, Panie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen…”.


Zbigniew Herbert, napisał w wierszu pt. „Pan Cogito o potrzebie ścisłości” te znamienne słowa, które są mottem naszych nowosądeckich upamiętnień:
„…przecież w tych sprawach
konieczna jest akuratność
nie wolno się pomylić
nawet o jednego
jesteśmy mimo wszystko
stróżami naszych braci
niewiedza o zaginionych
podważa realność świata
wtrąca w piekło pozorów
diabelską sieć dialektyki
głoszącej że nie ma różnicy
między substancją a widmem
musimy zatem wiedzieć
policzyć dokładnie
zawołać po imieniu…”.

Do dzisiaj upamiętnionych nazwisk dołączmy sześć kolejnych, które odsłonięte zostały z mroku dziejów, a należą do historii naszego Miasta: por. Antoni Dzielski, zamordowany w Katyniu, pochodził z Gminy Czarny Dunajec (odbywał praktyki w 1 pułku strzelców podhalańskich), aspirant Józef Marian Podbrożny, zamordowany w Twerze (kierownik komisariatu Policji Państwowej w Nowym Sączu),kpt. rez. Władysław Dyszkiewicz, zamordowany w Charkowie, adwokat w Starym Sączu, działacz społeczny, prezes powiatowego Zarządu Związku Strzelec-kiego w Nowym Sączu, por. Jan Pietrzykowski, zamordowany w Charkowie, oficer zawodowy (odbywał praktyki w 1 pułku strzelców podhalańskich), por. Józef Maciej Piekarz, zamordowany w Kijowie, absolwent Gimnazjum I w Nowym Sączu i oficer zawodowy 1 pułku strzelców podhalańskich, aspirant Henryk Zawiłowski, zamordowany w Kijowie, nowosądeczanin, legionista, komendant posterunku Policji Państwowej w Nowym Sączu.
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2021-04-10 15:32:24