Piątek, 22 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Filip, Halka, Kordian, Przybysław


Kategoria: Wydarzenia

Zamiast Sesji Rady Miasta, spotkanie z Radnymi

Prezydent Ludomir Handzel spotkał się w sali reprezentacyjnej z częścią Radnych Miasta Nowego Sącza. Dziś na prośbę prezydenta miała się odbyć III część XXVIII Sesji RM. Jednak radni klubu Prawo i Sprawiedliwość i Wybieram Nowy Sącz nie przybyli na salę obrad. W trakcie spotkania prezydent Ludomir Handzel, poinformował Radnych o sytuacji epidemicznej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz o wprowadzeniu programu "Konkrety Nowosądeckie - Pomocna Szóstka Prezydenta Ludomira Handzla".

Prezydent Ludomir Handzel

- Jako osoby wybrane przez mieszkańców, musimy liczyć się z tym, że w trudnych chwilach, będziemy służyć miastu i mieszkańcom - powiedział prezydent Ludomir Handzel. - Miasto musi żyć i funkcjonować. Potrzeba do tego zgody, a nie działań politycznych.

Radni

Punkty programu "Konkrety Nowosądeckie - Pomocna Szóstka Prezydenta Ludomira Handzla" zakładają między innymi:

  • obniżenie czynszu do 1 złotówki w miejskich lokalach użytkowych
  • środki zabezpieczenia osobistego dla mieszkańców
  • akcję "korki od prezydenta"
  • sfinansowanie przez miasto żywności dla personelu sądeckiego szpitala
  • przesunięcie terminu płatności podatków i opłat lokalnych 
  • 1000 kursów taxi dla osób "60+"

Sekretarz Piotr Lachowicz

Obecni na sali radni, przyjęli następujące oświadczenia:

  • wzywające nieobecnych członków Rady Miasta Nowego Sącza do niezwłocznego umożliwienia przeprowadzenia obrad Rady Miasta w celu podjęcia uchwał niezbędnych do dalszego prawidłowego funkcjonowania miasta Nowego Sącza,
  • do udzielenia pełnego poparcia dla działań Prezydenta Miasta Nowego Sącza, mających na celu pomoc mieszkańcom i przedsiębiorcom z terenu miasta Nowego Sącza,
  • udzielające poparcia dla działań podejmowanych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza zmierzających do zrównoważonego rozwoju naszego miasta oraz zapewnienia stabilnej pracy Urzędu Miasta oraz pozostałych jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza

Oświadczenia przedstawił zebranym sekretarz Piotr Lachowicz.

Wiceprezydent Artur Bochenek

Zastępca prezydenta Artur Bochenek przedstawił zebranym radnym informację, dotyczącą sprzedaży udziałów klubu Sandecja oraz możliwości wprowadzenia bezpłatnego parkowania na czas zagrożenia epidemicznego.

 

 

[POBIERZ ZDJĘCIA]

Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni Spotkanie - Radni 
Oświadczenie Oświadczenie Oświadczenie Oświadczenie Oświadczenie Oświadczenie Wypowiedź Prezydenta Wypowiedź Prezydenta

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-03-20 20:20:50