Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Wydarzenia

Nabór do Dziennego Domu Seniora

Miasto Nowy Sącz i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłaszają nabór do Dziennego Domu Seniora przy ul. Jagiellońskiej.
 


 

Zapraszamy:
- osoby zamieszkałe na terenie miasta Nowego Sącza w wieku powyżej 60 lat, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki,
- osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
 

Oferujemy:
- pobyt osiem godzin dziennie,
- dwa posiłki dziennie,
- transport do i z placówki,
- spotkania z muzyką, filmem, sztuką, spacery, ćwiczenia ruchowe, wycieczki i inne formy
  aktywności,
- opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewnia również organizację czasu wolnego.
 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
- telefoniczny pod numerem: 18 444-36-23, wew. 14, 16  lub 604 907 560   / 24
lub bezpośredni w siedzibie Dziennego Domu Seniora ul. Jagiellońska 37 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz, Punkt Pierwszego Kontaktu, pokój nr 8 na parterze.
 

[SZCZEGÓŁY REKRUTACJI_01]
[SZCZEGÓŁY REKRUTACJI_02]
[SZCZEGÓŁY REKRUTACJI_03]
 

Formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie lekarskie można pobrać w siedzibie DDS, ul. Jagiellońska 37 oraz  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ul. Żywieckiej 13 lub na stronie MOPS www.mops.nowysacz.pl pod linkiem: formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie lekarskie.
 

Pobyt w Dziennym Domu Seniora jest całkowicie bezpłatny. Nabór będzie prowadzony od 4 listopada do 6 grudnia 2019 roku.


 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-10-29 13:33:30