BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Wydarzenia

Zawody wspinaczkowe w Nowym Sączu

W Centrum Wspinaczkowym Boulder-Zone w Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada 21 odbędzie się Puchar Regionalny Polskiego Związku Alpinizmu w konkurencji bouldering (26 października). Zawody objął honorowym patronatem prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
 


 

W zawodach mogą uczestniczyć tylko dzieci reprezentujące kluby z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. O uczestnictwie decyduje przynależność do klubu z danego województwa, a w przypadku osób niezrzeszonych decyduje adres zamieszkania. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego /formularz znajduje się na stronie www. pza.org.pl/.
 

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane.
 

Kategorie wiekowe:

dzieci młodsze – do 9 lat,
dzieci – 10 – 11 lat,
młodzicy – 12 – 13 lat,
juniorzy młodsi – 14 – 15 lat,
juniorzy – 16 – 17 lat.
 

Zgłoszenia na Puchar Regionalny są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www. pza.org.pl. Opłata startowa wynosi 40 zł, płatne w dniu zawodów podczas rejestracji. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze miejsce, otrzymują puchary, za miejsca jeden - trzy medale i dyplomy.
 

Harmonogram:

Dzieci młodsze i dzieci – formuła flash, 8 problemów do pokonania, 5 prób, próby rejestrowane, bez finałów.

8:00 – 9:00 – rejestracja w kategoriach dzieci młodsze i dzieci,
9:30 – 11:45 – rywalizacja w kategorii dzieci młodsze i dzieci,
12:15 – ceremonia dekoracji w kategorii dzieci młodsze i dzieci,

Młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy:

Eliminacje – formuła flash, 8 problemów do pokonania, 5 prób, próby rejestrowane,

11:00 – 12:00 – rejestracja w kategoriach młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy,
12:30 – 15:00 – eliminacje młodzików, juniorów młodszych i juniorów,

Finały – 4 problemy, system rotacyjny, 4 minuty wspinania / 4 minuty restu,

16:00 – zamknięcie strefy izolacji dla młodzików, juniorów młodszych i juniorów,
16:30 – 19:00 – rozpoczęcie finałów młodzików, juniorów młodszych i juniorów,
19:30 – ceremonia dekoracji.

Organizator zawodów zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie.
 


 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-10-21 12:53:39