Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Wydarzenia

Pół wieku kapłańskiej posługi ks. Stanisława Czachora

Minęło 50 lat kapłańskiej posługi ks. prałata Stanisława Czachora w Nowym Sączu. Długoletni proboszcz parafii  św. Kazimierza jest jednym z najbardziej charyzmatycznych sądeckich kapłanów. Z okazji jubileuszu podczas XXXIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w kościele św. Kazimierza odbyło się się nabożeństwo w intencji prałata (3 października). Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel złożył Jubilatowi życzenia i wręczył  list gratulacyjny oraz symboliczny upominek.
 


 

"Przewielebny Ksiądz Prałat Stanisław Czachor. Gratuluję wspaniałego Jubileuszu półwiecza pracy duszpasterskiej w Nowym Sączu. Dziękuję za podjęte w tym czasie wysiłki na rzecz naszej małej ojczyzny i opiekę, jaka Ksiądz Prałat roztaczał nad kształtowaniem sumień mieszkańców Nowego Sącza. Życzę wytrwałości, sił witalnych i kolejnych świetnych Jubileuszy" - tak brzmi treść listu gratulacyjnego, skierowanego przez prezydenta Handzla do Jubilata.
 

Ksiądz Stanisław Czachor urodził się w miejscowości Niedzieliska w gminie Szczurowa, w rodzinie o silnych tradycjach patriotyczno-ludowych. Po maturze w 1950 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1955 roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W latach 1969 – 2001 pełnił posługę kapłańską w parafii św. Kazimierza jako jej proboszcz.
 


 

Był ojcem duchowym wielu inicjatyw, między innymi Klubu Inteligencji Katolickiej i znanego daleko poza granicami naszego miasta Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Jest kapelanem Sybiraków i duchowym opiekunem kombatantów. Wśród wielu honorów, jakie otrzymał, jest tytuł Honorowego Obywatela Nowego Sącza, nadany w 2005 roku.
 

Ks. prałat Stanisław Czachor rozgłos i uznanie zyskał także – a może przede wszystkim – dzięki swoim kazaniom. Wierność Bogu i wierność Ojczyźnie zawsze w jego rozumieniu splatały się w jedno. – "Musimy być wierni tej historii, która Bogurodzicą się rozpoczyna. My w XXI wieku mamy pisać swoim życiem  dalszy ciąg tych dziejów. Te dwa nurty dziejowe – Naród – Ojczyzna – Chrystus – Kościół splotły się w naszych dziejach nierozerwalnie" – mówił do wiernych 4 sierpnia 2008 roku.
 


 

Potrafił gromadzić wielkie rzesze słuchaczy i poruszać ich serca. Jego słowa trafiały nawet do tych, którzy się z nim nie zgadzali. – "Pocieszcie się Siostry i Bracia – jeszcze nie wszystko stracone! Połóżmy rękę na sercu – puka jeszcze? Tak?! A to Polska właśnie – póki my żyjemy" – mówił 9 sierpnia 2013 roku.
 

Cytaty za: Ks. Stanisław Czachor, Sądeckie homilie, Nowy Sącz 2013. Zdjęcia: Sylwester Adamczyk.
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]


 

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-10-04 08:48:23