Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Wydarzenia

Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Helena

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel spotyka się z mieszkańcami i zarządami nowosądeckich osiedli. 26 czerwca w siedzibie Zarządu Osiedla Helena przy ulicy Starowiejskiej 2, odbyło się spotkanie z mieszkańcami, w którym wzięli udział także,  wiceprezydent Artur Bochenek, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Adam Konicki, oraz dyrektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego Michał Sach. 

 

Prezydent Ludomir Handzel przedstawił zebranym, stopień zaawansowania inwestycji miejskich oraz opowiedział o najbliższych planach na rozwój miasta i poprawę życia jego mieszkańców.

 

 

- Cieszę się, że są organizowane takie spotkania, ponieważ dzięki nim mogę dowiedzieć się z jakimi problemami zmagają się mieszkańcy każdego osiedla - podkreślił prezydent Ludomir Handzel.

 

Z kolei wiceprezydent Artur Bochenek omówił kwestie związane z planowanymi inwestycjami na Osiedlu Helena. Są to między innymi: prace projektowe związane z budową chodnika i nawierzchni na ul. Starowiejskiej (budowa w roku 2020 rok), projekt parkingu przy cmentarzu (budowa w 2020 rok), prace projektowe związane z budową chodnika na ul. Dunajcowej (budowa 2020 rok) czy budowa nowego placu zabaw przy ulicy Starowiejskiej. 

 

 

Prezydent wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta odpowiadał też na liczne pytania uczestników spotkania. Mieszkańcy zwracali uwagę na brak chodników czy zaniedbane wały przeciwpowodziowe. 

W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Zarządu Osiedla Helena Tadeusz Potoczek oraz przedstawiciele Straży Miejskiej. 

 
 

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-06-26 19:39:11