Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Wydarzenia

Sądecki Elektryk otrzymał nowoczesny sprzęt za ponad 400 tysięcy złotych


Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Generała Józefa Kustronia w Nowym Sączu odebrał sprzęt do jednej z dwóch pracowni multimedialnych, jakim jest zestaw wideokonferencyjny o wartości 218 688,66 zł brutto. 


 

10 % wartości to wkład własny Miasta Nowego Sącza a 90% stanowi dofinansowanie z realizowanego przez Nowy Sącz projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.1.3 RPO WM na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zbudowanie nowoczesnej platformy informatycznej dostarczającej usługi i aplikacje edukacyjne wykorzystujące technologię chmury obliczeniowej między innymi w nowosądeckich szkołach ponadgimnazjalnych. Ma ona zapewnić interaktywną współpracę między szkołami a uczelniami na terenie województwa małopolskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak: video-konferencje, multimedia, mobilny dostęp, etc. 

Projekt charakteryzuje się dużym stopniem innowacyjności, wprowadza nowe rozwiązania, dotychczas nie stosowane w dziedzinie edukacji.

Sprzęt teleinformatyczny przekazany do szkół oraz platforma MChE umożliwiają uczniom I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie zainteresowań i talentów przy wsparciu uczelni wyższych.

Warto dodać, że kolejny mobilny zestaw wideokonferencyjny, do drugiej szkolnej pracowni, trafi już w wakacje.  

***

Całkowita wartość projektu: 60 125 481,64 zł
Wartość projektu dla Miasta Nowy Sącz - Partnera: 1 350 000 zł
Dotacja dla Miasta Nowy Sącz - Partnera: 1 147 500 zł 
Wkład własny Miasta Nowy Sącz- Partnera: 135 000 zł.

[POBIERZ ZDJĘCIA] 


                   
 
 

Autor: Biuro Prasowe UM/AM, fot. Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych
Dodano: 2019-06-19 08:16:52