Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Wydarzenia

III konferencja szkoleniowa „Nadwaga i otyłość - epidemia XXI wieku” w PWSZ


5 czerwca w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbyła się III Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli wychowania fizycznego, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr. hab. Mariusza Cygnara, pt. „Nadwaga i otyłość - epidemia XXI wieku”. 


 

Konferencję, w której uczestniczyła dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Małgorzata Belska, otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu Andrzej Góra. 

Uczestników - 45 nauczycieli wychowania fizycznego i ponad 80 studentów PWSZ - przywitali: prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ w Nowym Sączu dr Halina Potok, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza Małgorzata Belska oraz gospodarz konferencji dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu dr Tomasz Cisoń.

Konferencję rozpoczął autor, organizator i koordynator cyklu corocznych konferencji dla nauczycieli wychowania fizycznego w Nowym Sączu dr Paweł Kożuch, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, wykładowca w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu. 

Wykład dotyczący głównego zagadnienia konferencji wygłosiła dr Katarzyna Sztafa - Cabała, starszy wykładowca w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu, autorka badań i monografii pt. „Dziecko nowosądeckie” obejmujących zasadniczy przedmiot konferencji.

Po wykładzie odbył się pokaz testu  wydolności Astrand-Ryhming, zaprezentowany przez studentów koła naukowego „Body Lab” IKF PWSZ pod kierownictwem opiekuna naukowego dr. Tomasza Cisonia, dyrektora IKF PWSZ.  Na zakończenie konferencji Dorota Stolarczyk, nauczycielka mianowana wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu oraz instruktorka fitness, zaprezentowała lekcję wychowania fizycznego pt. „Tabata - trening interwałowy”. W przerwie pomiędzy kolejnymi punktami programu, uczestnicy zwiedzali laboratoria Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu, które zaprezentował i omówił dyrektor IKF dr Tomasz Cisoń, opiekun laboratoriów.    

Na zakończenie nauczyciele wychowania fizycznego, z rąk Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dyrektora ZSS Andrzeja Góry, dyrektora IKF PWSZ dr. Tomasza Cisonia oraz organizatora konferencji dr. Pawła Kożucha, otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

Skład Komitetu Organizacyjnego III Konferencji Szkoleniowej dla nauczycieli wychowania fizycznego w Nowym Sączu stanowili: Andrzej Góra, dyrektor ZSS w Nowym Sączu - Przewodniczący, Małgorzata Belska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza, dr Tomasz Cisoń dyrektor IKF PWSZ w Nowym Sączu, dr Paweł Kożuch, nauczyciel dyplomowany w ZSS w Nowym Sączu, wykładowca w IKF PWSZ w Nowym Sączu - autor cyklu konferencji i główny koordynator działań oraz Maciej Potoniec, starszy specjalista ds. kadrowych w ZSS w Nowym Sączu - Sekretarz.

Współorganizatorami konferencji byli:

- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza
- Instytut Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu
- Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu
 

[POBIERZ ZDJĘCIA] 
 

       

 

Autor: Biuro Prasowe UM/PWSZ
Dodano: 2019-06-06 13:53:22