Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Wydarzenia

Kolejna edycja „Pióra Splotu” za nami


W Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ratusza zebrali się laureaci XVIII Edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu”, organizowanego rokrocznie przez Zespół Szkół Społecznych „Splot” w Nowym Sączu. W wydarzeniu uczestniczył Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. Nagrody wręczała uczestnikom prezes Małopolskiego Towarzystwa Oświatowego Alicja Derkowska oraz dyrektor „Splotu” Edyta Danielska. 

 


 

W tym roku na konkurs wpłynęło 160 prac 145 autorów, w dwóch kategoriach wiekowych: senior i junior. Tekstów seniorów było łącznie 92 (w tym prozy 52, poezji 40). Dwunastu seniorów przysłało zarówno prozę jak i poezję. Prac juniorów nadesłano łącznie 68 (w tym prozy 56, poezji 12). Trzech juniorów przysłało zarówno prozę jak i poezję. Komisja konkursowa stanęła przed nie lada wyzwaniem i dokonał wyboru najciekawszych i najbardziej wartościowych pod względem literackim prac. 

Jury, pod przewodnictwem poety, krytyka sztuki oraz publicysty Dziennika Polskiego Andrzeja Warzechy, obradowało w składzie: nauczyciel języka polskiego i historii Dorota Kulig, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, poeta, pisarz, krytyk literacki prof. dr hab. Wojciech Kudyba, redaktor naczelny Dobrego Tygodnika Sądeckiego Wojciech Molendowicz oraz nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze Grzegorz Rapcia. 
 

Autor: Biuro Prasowe UM/ZSS "Splot"
Dodano: 2019-05-30 09:44:29