Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Wydarzenia

Spotkanie z działaczami sportowymi. Podział środków na sport nie może być uznaniowy


Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, zastępca prezydenta Artur Bochenek, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Tomasz Baliczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcin Rojna spotkali się z trenerami nowosądeckich klubów sportowych. 
Rozmawiano głównie na temat stworzenia algorytmu do sprawiedliwego rozdziału środków finansowych na sport. 

  

W jednej z sal konferencyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu zgromadziło się kilkudziesięciu trenerów klubów oraz działaczy sportowych z terenu miasta. W spotkaniu uczestniczyli także radni miejscy: Krzysztof Ziaja, Jakub Prokopowicz, Dawid Dumana. Podniesiono m.in. kwestię podziału środków na działalność klubów sportowych oraz rozwój kultury fizycznej w Nowym Sączu. 

- Bardzo dziękuję państwu za przyjęcie naszego zaproszenia. Nie wyobrażam sobie innej formuły, jak rozmowa i wymiana myśli, przekazanie tego, czego państwo oczekujecie od miasta. Tego, co miasto może zaoferować, ale także tego, w jakim kierunku prowadzicie swoje kluby czy stowarzyszenia - podkreślił prezydent i podziękował dyrektorowi Tomaszowi Baliczkowi za zorganizowanie narady. 
 


 

- Mam nadzieję, że w następnych latach środków na sport będzie więcej. Będziemy robić wszystko w tym kierunku - zapewnił prezydent.  

W tym roku kwota przeznaczona na sądecki sport to kwota 1 mln 800 tys. zł. Prezydent podkreślił, że podział środków pieniężnych zawsze wzbudzał emocje. Zaznaczył, że należy odejść od uznaniowości w przekazywaniu funduszy z budżetu miasta na dyscypliny sportowe - zarówno zespołowe, jak i indywidualne.

- Przesłanki do tego, aby te środki dzielić, powinny być zobiektywizowane - zauważył prezydent. 

Dodał także, że sądecki sport powinien pełnić funkcję promocyjną. W systemie, jaki chcą wypracować władze miasta, jeśli chodzi o funkcjonowanie sądeckiego sportu, trzeba zwrócić uwagę, na to, jakie imprezy organizuje dane stowarzyszenie bądź klub, jakie odnosi sukcesy, czy korzysta z własnej infrastruktury, jakie generuje koszty etc.

Między innymi w tym celu trenerzy i działacze wypełnili specjalną ankietę, przygotowaną przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Nowego Sącza. Wyrazili również zadowolenie z faktu, że władze miasta zorganizowały takie spotkanie, ponieważ dawniej nie miało to miejsca. Działacze widzą potrzebę organizacji takich narad w przyszłości, gdyż jest to dobra okazja do rozmów i wypracowania wspólnych konstruktywnych wniosków. 


[POBIERZ ZDJĘCIA]

     
     
     
     
     

 

Autor: Biuro Prasowe UM/AM
Dodano: 2019-02-12 14:52:43