Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Wydarzenia

XVIII Przegląd Małych Form Teatralnych "Przebudzenie 2018"

Pod hasłem "Mój plan na życie, a jego realizacja” w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu odbył się XVIII Przegląd Małych Form Teatralnych "Przebudzenie 2018". Aktorskie prezentacje młodzieży otworzył uroczyście zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż.

 

 

 

- Dziękuję za to, że bierzecie udział w tym przedsięwzięciu, jakim jest dzisiejszy przegląd. To już 18. edycja, wszystko zaczęło się 18 lat temu i, mam nadzieję, będzie trwać nadal. Ten przegląd jest nam potrzebny. To przede wszystkim spotkanie młodzieży, które ma również charakter edukacyjny. „Przebudzenie” to bardzo ważne hasło. Dziś mamy też drugie: "Mój plan na życie, a jego realizacja”. Podstawowe przesłanie, jakie chciałbym skierować do młodych ludzi, jest takie: uczcie się. Wiedza jest bardzo ważna i otwiera nam drogę do dobrego życia. Wszystko zaczyna się od tego, ile wiedzy posiądziemy i jak ją potem wykorzystamy - powiedział do zgromadzonej licznie młodzieży zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. Podkreślił również, jak ważne jest, by umieć rozpoznawać na swojej życiowej drodze rozmaite zagrożenia.


- Świat jest otwarty nie tylko na dobro, ale i na zło. Temu złu musimy się wszyscy oprzeć, żeby do czegoś dojść i zbudować dobre życie. Jak już zbudujemy nasz plan na dobre życie, musimy się go trzymać
- podkreślił Jerzy Gwiżdż. Słowa do młodzieży skierowali również radni miejscy: Przewodniczący Rady Miasta Janusz Kwiatkowski, przewodniczący Komisji Edukacji  i Kultury Patryk Wicher, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Przemysław Gawłowski.

 

   
     
     
     
     
     Zebrani goście obejrzeli siedem krótkich spektakli scenicznych, traktujących o różnych zagrożeniach, jakie czyhają na przedstawicieli młodego pokolenia. Przegląd Małych Form Teatralnych organizowany przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej propaguje pozytywne wzorce wśród dzieci i młodzieży oraz wskazuje na najważniejsze problemy, które dotyczą młodego pokolenia. Należą do nich m.in.  uzależnienie od narkotyków i alkoholu, przemoc, agresja. Prezentowane przez uczniów szkół z terenu Sądecczyzny przedstawienia, to artystyczny przekaz, będący odpowiedzią na zagrożenia współczesnego świata.

 

Krótkie przedstawienia oglądali również przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska, radna Elżbieta Chowaniec oraz przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, radny Józef Gryźlak. W wydarzeniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele biur poselskich parlamentarzystów ziemi sądeckiej: posła Piotra Naimskiego oraz posła Józefa Leśniaka.

Przegląd Małych Form Teatralnych "Przebudzenie 2018" odbył się pod honorowym patronatem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, który ufundował nagrodę za zajęcie I miejsca.

 

 

 


 

Autor: Biuro Prasowe UM/AM, fot. Agnieszka Małecka, Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Dodano: 2018-06-12 08:08:59