Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Skarbnik Miasta

Jadwiga Kusiak

  

Rodowita sądeczanka. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 4 im. Urszuli Kochanowskiej i Technikum Ekonomiczne (dzisiaj - Zespół Szkół Ekonomicznych) w Nowym Sączu.
Studia wyższe Jadwiga Kusiak ukończyła w Krakowie, w Akademii Ekonomicznej - kierunek - ekonomika produkcji, na Wydziale Przemysłu. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Finansów.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.
Pierwszą pracę podjęła w sądeckiej Spółdzielni Budowlanej „Budimat", gdzie była przez kilka lat głównym księgowym.
W Urzędzie Miasta na stanowisku skarbnika miasta pracowała od 1990 roku do końca VII kadencji, roku 2018.