Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Wynajem powierzchni

 

Najem pomieszczeń biurowych, magazynowo-produkcyjnych

Najem pomieszczeń po preferencyjnych cenach od 5 zł do 10 zł netto za 1m2 w zależności od kategorii wynajmującego i okresu pobytu danej firmy w Inkubatorze:

  • pomieszczenia biurowe o powierzchni od 13 do 18 m2 z dostępem do sieci internet,
  • pomieszczenia magazynowo - produkcyjne o powierzchni od 30 do 600 m2.

 

      Przy wynajmie powierzchni magazynowo-produkcyjnej powyżej 100 m2 stosuje się następujące rabaty:
       a) przy powierzchni od 101 do 200 m2 - 10% rabatu,
       b) przy powierzchni od 201 do 300 m2 - 15% rabatu,
       c) przy powierzchni powyżej 301 m2 - 20% rabatu.

     
     
Więcej informacji:
      Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

      ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
      tel. 18 442 35 68, 442 35 69
      ekuba@inkubator.nowysacz.pl
      www.inkubator.nowysacz.pl                                                                                                                                                                                                                                            wróć

Najem sali konferencyjnej

Najem sali konferencyjnej o powierzchni 140 m2, ilość miejsc - 50, do wykorzystania: projektor multimedialny, rzutnik, flipczart, cena - 150,00 zł za dzień (w razie potrzeby Inkubator udziela pomocy w zakresie organizacji szkoleń, konferencji).

Więcej informacji:
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 35 68, 442 35 69
ekuba@inkubator.nowysacz.pl
www.inkubator.nowysacz.pl
                                                                                                                             wróć