Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Wynajem powierzchni

 

Najem pomieszczeń biurowych, magazynowo-produkcyjnych

Najem pomieszczeń po preferencyjnych cenach od 5 zł do 10 zł netto za 1m2 w zależności od kategorii wynajmującego i okresu pobytu danej firmy w Inkubatorze:

  • pomieszczenia biurowe o powierzchni od 13 do 18 m2 z dostępem do sieci internet,
  • pomieszczenia magazynowo - produkcyjne o powierzchni od 30 do 600 m2.

 

      Przy wynajmie powierzchni magazynowo-produkcyjnej powyżej 100 m2 stosuje się następujące rabaty:
       a) przy powierzchni od 101 do 200 m2 - 10% rabatu,
       b) przy powierzchni od 201 do 300 m2 - 15% rabatu,
       c) przy powierzchni powyżej 301 m2 - 20% rabatu.

     
     
Więcej informacji:
      Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

      ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
      tel. 18 442 35 68, 442 35 69
      ekuba@inkubator.nowysacz.pl
      www.inkubator.nowysacz.pl                                                                                                                                                                                                                                            wróć

Najem sali konferencyjnej

Najem sali konferencyjnej o powierzchni 140 m2, ilość miejsc - 50, do wykorzystania: projektor multimedialny, rzutnik, flipczart, cena - 150,00 zł za dzień (w razie potrzeby Inkubator udziela pomocy w zakresie organizacji szkoleń, konferencji).

Więcej informacji:
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 35 68, 442 35 69
ekuba@inkubator.nowysacz.pl
www.inkubator.nowysacz.pl
                                                                                                                             wróć