Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Doradztwo

Prowadzenie działalności gospodarczej

Okres świadczenia usługi doradczej:                na bieżąco
Odpłatność: doradztwo bezpłatne
Adresat usługi doradczej: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
Kontakt:

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Wyspiańskiego 13, Nowy Sącz
tel. 18 442 35 68

Szczegółowe informacje:
  • usługi konsultingowe (doradztwo ekonomiczne, prawne, księgowe),
  • usługi szkoleniowe i warsztaty przedsiębiorczości (organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą),
  • usługi biurowe - dostęp do Internetu, możliwość korzystania z faxu, ksero, komputera, skanera, rzutnika, projektora multimedialnego, flipchart,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,
  • organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
  • "Inkubator bez ścian" - usługi doradcze i informacyjne dla MŚP i osób fizycznych planujących założenie firmy.

    www.inkubator.nowysacz.pl