Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Doradztwo

Prowadzenie działalności gospodarczej

Okres świadczenia usługi doradczej:                na bieżąco
Odpłatność: doradztwo bezpłatne
Adresat usługi doradczej: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
Kontakt:

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Wyspiańskiego 13, Nowy Sącz
tel. 18 442 35 68

Szczegółowe informacje:
  • usługi konsultingowe (doradztwo ekonomiczne, prawne, księgowe),
  • usługi szkoleniowe i warsztaty przedsiębiorczości (organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą),
  • usługi biurowe - dostęp do Internetu, możliwość korzystania z faxu, ksero, komputera, skanera, rzutnika, projektora multimedialnego, flipchart,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,
  • organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
  • "Inkubator bez ścian" - usługi doradcze i informacyjne dla MŚP i osób fizycznych planujących założenie firmy.

    www.inkubator.nowysacz.pl