BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 Sądeckie Wodociągi sp z o.o.

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 86 43
fax 18 443 83 04


e-mail: biuro@swns.pl

strona www: http://www.swns.pl
strona BIP: http://bip.malopolska.pl/sadeckiewodociagi

 

 

Zarząd spółki:

Tadeusz Frączek - Prezes Zarządu
Sławomir Rajski - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza spółki:

Jan Opiło - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Daniel Tumidaj - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jolanta Pociecha - Sekretarz Rady Nadzorczej
Tomasz Cholewa - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Chronowski - Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Czyżyk - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Karwowski - Członek Rady Nadzorczej
Barbara Rams - Członek Rady Nadzorczej

 

Powstanie: 1 lutego 1998 r. na bazie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Efektem prowadzonej działalności jest zmniejszenie kosztów i zużycia energii oraz zmniejszenie strat wody.

Przedmiot działalności:

 • ujmowanie, uzdatnianie, badanie, dostawa i dystrybucja wody do odbiorców;
 • odprowadzanie, oczyszczanie i kontrola składu ścieków;
 • eksploatacja oraz remonty obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • prowadzenie inwestycji branżowych;
 • planowanie, projektowanie oraz doradztwo w zakresie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • usługi w zakresie eksploatacji kanalizacji opadowej;
 • usługi w zakresie badań laboratoryjnych wody i ścieków;
 • usługi branżowe w zakresie remontów i wykonawstwa;
 • wynajem sprzętu specjalistycznego;
 • handel wyrobami i urządzeniami branży wodno-kanalizacyjnej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • usługi w zakresie montażu, naprawy, badań i legalizacji urządzeń do pomiaru wody i ścieków
 • usługi pogotowia wodno-kanalizacyjnego;
 • inne usługi związane z podstawową działalnością spółki.