BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 SĄDECKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

Adres: ul. Śniadeckich 10a, 33-300 Nowy Sącz

telefon: 18 449 07 30

fax: 18 449 07 31

strona WWW: http://www.soik.pl

kontakt e-mail: sekretariat@soik.pl

 

 

 

Godziny pracy:

Hostel dla ofiar przemocy: czynny całą dobę.

Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi: czynny całą dobę.

Łaźnia: czynna całą dobę.

Pomoc psychologiczna i socjalna: poniedziałek-sobota w godz. 07:00-20:00.

Pomoc prawna: każda sobota w godz. 16:00-20:00 oraz II i IV wtorek miesiąca w godz. 16:00-20:00 .

Mediator: I i III czwartek miesiąca w godz. 16:00-20:00.

Noclegownia:

  • w okresie letnim w godz. 19:00-07:00,
  • w okresie zimowym w godz. 17:00-09:00.

 

W ramach SOIK-u funkcjonują następujące działy:

 

1. Dział Administracyjno-Gospodarczy
  ul. Śniadeckich 10a

telefon: 18 449 07 35

e-mail: administracja@soik.pl

 

2. Dział Finansowo-Księgowy
  ul. Śniadeckich 10a

telefon: 18 449 07 36

e-mail: ksiegowosc@soik.pl

 

3. Dział Wsparcia i Interwencji
w Sytuacjach Kryzysowych
  ul. Śniadeckich 10a

telefon: 18 449 04 90

e-mail: kryzys@soik.pl

 

4. Interwenci
  ul. Śniadeckich 10a

telefon: 18 449 04 95

 

5. Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi
  ul. Śniadeckich 10a

telefon: 18 449 04 98

e-mail: trzezwienie@soik.pl

 

6. Dział Profilaktyki i Terapii Uzależnień
  ul. Śniadeckich 10a

telefon: 18 449 04 99

e-mail: uzaleznienie@soik.pl

 

7. Dział Readaptacji Społecznej
  ul. Tarnowska 28

telefon: 18 449 04 94
fax: 18 449 04 91

email: readaptacja@soik.pl

 

8. Dział Terapii Przeciwdziałania Agresji
  ul. Tarnowska 28

telefon: 18 449 04 91
fax: 18 449 04 91

email: agresja@soik.pl

 

Struktura problemów, którymi zajmuje się NOIK:

  • przemoc w rodzinie (przemoc psychiczna, fizyczna, gdy ofiarą jest kobieta, dziecko, mężczyzna);
  • problemy psychospołeczne (samotność, bezrobocie, problemy finansowe, bezdomność);
  • problemy rodzinne (konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, niewydolność opiekuńcza);
  • uzależnienia (choroba alkoholowa, narkomania, nadużywanie środków psychotropowych, hazard, współuzależnienia i inne);
  • problemy ze sferą psychiczną (problem samobójstw, problemy osobowościowe);
  • problemy sytuacyjne (powstający w wyniku utraty osoby bliskiej, utrata poczucia bezpieczeństwa, pobicia, gwałty, niepełnosprawność);
  • problemy z agresją (nieradzenie sobie z emocjami, przemoc domowa, przemoc wobec innych).

Najlepszą formą kontaktu jest umówienie się na dzień i godzinę osobiście lub telefonicznie.
Po wstępnej diagnozie Twoimi problemami zajmie się odpowiedni specjalista.