Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


adres strony BIP

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Jagiellońska 14,

33-300 Nowy Sącz

tel. 18 440 81 63, 440 81 64,

fax. 18 442 29 50

e-mail: sarr@sarr.com.pl
adres strony www: http://www.sarr.com.pl
 

Zarząd spółki:

mec. Jarosław Suwała - Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza spółki:

prof. Dariusz Woźniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
dr Honorata Trzcińska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
mec. Dariusz Gajowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 236 000,00 PLN i dzieli się na:

 1. 4 176 akcji imiennych serii "A", które objęte zostało przez Miasto Nowy Sącz (98,584%)
 2. 40 akcji imiennych serii "B", które obejęte zostały przez:
 1. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Zdrój - 10 akcji (0,236%)
 2. Miasto i Gmina Stary Sącz - 10 akcji (0,236%)
 3. Gmina Grybów - 5 akcji (0,118%)
 4. Gmina Kamionka Wielka - 5 akcji (0,118%)
 5. Gmina Łabowa - 5 akcji (0,118%)
 6. Gmina Rytro - 5 akcji (0,118%)
 1. 20 akcji imiennych serii "C", które objęte zostały przez:
 1. Gmina Korzenna - 10 akcji (0,236%)
 2. Gmina Krościenko nad Dunajcem - 10 akcji (0,236%)

Cele:

Zgodnie ze Statutem SARR, jej podstawowym celem jest prowadzenie działalności służącej rozwojowi Sądecczyzny oraz podmiotów funkcjonujących na jej terenie, a przede wszystkim:

 • rozwijanie wszelkich form aktywizacji gospodarczej regionu
 • promowanie regionu jako obszaru recepcji turystycznej
 • wspieranie rozwoju nowych podmiotów gospodarczych oraz tworzenia nowych miejsc pracy
 • organizowanie i podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury gospodarczej regionu
 • efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy zagranicznych
 • promowanie menedżerskiego modelu zarządzania
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz udzielanie pomocy prawno - organizacyjnej i technicznej samorządom lokalnym, przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą
 • zapewnienie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej
 • ułatwianie dostępu do źródeł finansowania działalności gospodarczej

   Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy grantowych.
  Należy nadmienić, że celem rozszerzenia partycypacji innych podmiotów publicznych i prywatnych w działalności Agencji w kolejnych latach funkcjonowania planuje się emitowanie kolejnych emisji akcji. Potencjalnymi subskrybentami winny być przede wszystkim samorządy gminne, instytucje wspierające rozwój gospodarczy, izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia, a także podmioty prywatne.