BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o. w likwidacji

Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o.

ul. Grybowska 4
33-300 Nowy Sącz
telefon: 18 44 00 332
e-mail: biuro@simns.pl
strona www/BIP: http://www.simns.pl

 

Zarząd spółki:

Anna Bednarczyk-Maśko - Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza spółki:

Bożena Borkowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tadeusz Szczerba - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krzysztof Poręba - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Spółka ma na celu realizację zadań własnych miasta Nowego Sącza o charakterze użyteczności publicznej, a w szczególności:

  • obsługa zadań związanych z prowadzeniem strefy płatnego parkowania;
  • zarządzanie miejskimi targowiskami;
  • pobór opłaty targowej;
  • zarządzanie parkingami miejskimi;
  • gospodarka nieruchomościami i utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
  • świadczenie innych usług służących poprawie efektywności wykorzystania majątku miasta Nowego Sącza.