Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Interpelacje i zapytania radnych - rok 2022 

 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 09.05.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka

Interpelacja w sprawie oczekiwanych przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 9 inwestycji.

Treść interpelacji: 2022_31_int.pdf | Odpowiedź: 2022_31_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 09.05.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Maciej Rogóż

Interpelacja w sprawie budowy hali sportowej nieopodal Zespołu Szkół Ekonomicznych

Treść interpelacji: 2022_30_int.pdf | Odpowiedź: 2022_30_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 25.04.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka

Interpelacja w sprawie powrotu do poprzedniego systemu odbierania bioodpadów

Treść interpelacji: 2022_29_int.pdf | Odpowiedź: 2022_29_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 25.04.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka

Interpelacja w sprawie opóźnień w dostarczaniu mieszkańcom decyzji podatkowych

Treść interpelacji: 2022_28_int.pdf | Odpowiedź: 2022_28_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 20.04.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Krzysztof Ziaja

Interpelacja w sprawie uzupełnienia oświetlenia ulicznego na ul. Librantowskiej

Treść interpelacji: 2022_27_int.pdf | Odpowiedź: 2022_27_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 20.04.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Krzysztof Ziaja

Interpelacja w sprawie oznakowania poziomego terenu w celu zabezpieczenia drogi przejazdu dla służb ratowniczych przy ul. Sikorskiego

Treść interpelacji: 2022_26_int.pdf | Odpowiedź: 2022_26_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 06.04.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka

Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Bohaterów Orła Białego

Treść interpelacji: 2022_25_int.pdf | Odpowiedź: 2022_25_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 06.04.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Maciej Rogóż

Interpelacja w sprawie zakupu i montażu większej ilości radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Miasta Nowego Sącza

Treść interpelacji: 2022_24_int.pdf | Odpowiedź: 2022_24_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 01.04.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka

Interpelacja w sprawie wykonania remontu ul. Węgierskiej wraz z odświeżeniem i pomalowaniem przydrożnych barierek i remontem chodników

Treść interpelacji: 2022_23_int.pdf | Odpowiedź: 2022_23_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 01.04.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka

Interpelacja w sprawie utworzenia bezpiecznych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Zieloną i Piramowicza

Treść interpelacji: 2022_22_int.pdf | Odpowiedź: 2022_22_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 01.04.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka

Interpelacja w sprawie montażu lustra drogowego przy ul. Bohaterów Orła Białego 97

Treść interpelacji: 2022_21_int.pdf | Odpowiedź: 2022_21_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 29.03.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech

Interpelacja w sprawie planów przebudowy ul. Konstantego Klemensa Gucwy

Treść interpelacji: 2022_20_int.pdf | Odpowiedź: 2022_20_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 29.03.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Maciej Rogóż

Interpelacja w sprawie montażu znaku drogowego "Uwaga dzieci" przed skrzyżowaniem ul. Bohaterów Orła Białego i ul. Mieszka I

Treść interpelacji: 2022_19_int.pdf | Odpowiedź: 2022_19_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 29.03.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Maciej Rogóż

Interpelacja w sprawie montażu wiat przystankowych

Treść interpelacji: 2022_18_int.pdf | Odpowiedź: 2022_18_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 29.03.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Maciej Rogóż

Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających oraz wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych nieopodal przedszkola "Ochronka"

Treść interpelacji: 2022_17_int.pdf | Odpowiedź: 2022_17_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 29.03.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka

Interpelacja w sprawie montażu wiaty przystankowej na ul. Węgierskiej przy Winnej Górze oraz utworzenia przejścia dla pieszych w okolicach przystanku

Treść interpelacji: 2022_16_int.pdf | Odpowiedź: 2022_16_odp.pdf

Interpelację ponowiono. Data przekazania ponowionej interpelacji do Prezydenta Miasta: 8.04.2022

Treść ponowionej interpelacji: 2022_16_int_cz.2.pdf | Odpowiedź: 2022_16_odp_cz.2.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 29.03.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka

Interpelacja w sprawie utworzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 14

Treść interpelacji: 2022_15_int.pdf | Odpowiedź: 2022_15_odp.pdf

Interpelację ponowiono. Data przekazania ponowionej interpelacji do Prezydenta Miasta: 8.04.2022

Treść ponowionej interpelacji: 2022_15_int_cz.2.pdf | Odpowiedź: 2022_15_odp_cz.2.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 29.03.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka

Interpelacja w sprawie regulacji osuwiska i remontu ul. Zalesie

Treść interpelacji: 2022_14_int.pdf | Odpowiedź: 2022_14_odp.pdf

Interpelację ponowiono. Data przekazania ponowionej interpelacji do Prezydenta Miasta: 8.04.2022

Treść ponowionej interpelacji: 2022_14_int_cz.2.pdf | Odpowiedź: 2022_14_odp_cz.2.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 23.03.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki

Interpelacja w sprawie abonamentu parkingowego dla radnego

Treść interpelacji: 2022_13_int.pdf | Odpowiedź: 2022_13_odp.pdf

Interpelację ponowiono. Data przekazania ponowionej interpelacji do Prezydenta Miasta: 6.04.2022

Treść ponowionej interpelacji: 2022_13_int_cz.2.pdf | Odpowiedź: 2022_13_odp_cz.2.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 24.03.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Józef Hojnor

Interpelacja w sprawie umożliwienia kontynuacji działalności świetlicy środowiskowej "Barskie"

Treść interpelacji: 2022_12_int.pdf | Odpowiedź: 2022_12_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 23.03.2022

Radni Miasta Nowego Sącza: Maciej Rogóż oraz Jakub Prokopowicz

Interpelacja w sprawie wykonania odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej nr 9

Treść interpelacji: 2022_11_int.pdf | Odpowiedź: 2022_11_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 07.03.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki

Interpelacja w sprawie wykonania połączenia ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej przy rz. Kamienica ze ścieżką ul. Lwowskiej

Treść interpelacji: 2022_10_int.pdf | Odpowiedź: 2022_10_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 04.03.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Michał Kądziołka

Interpelacja w sprawie planów budowy masztu telekomunikacyjnego w Nowym Sączu

Treść interpelacji: 2022_9_int.pdf | Odpowiedź: 2022_9_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 03.03.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki

Interpelacja w sprawie remontu ul. Fabrycznej i ul. Stolarskiej

Treść interpelacji: 2022_8_int.pdf | Odpowiedź: 2022_8_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 02.03.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki

Interpelacja w sprawie dostępu do publicznej toalety w centrum miasta

Treść interpelacji: 2022_7_int.pdf | Odpowiedź: 2022_7_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 25.02.2022

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki

Interpelacja w sprawie wykonania prac związanych z zabezpieczeniem dojścia do wiaty grillowej przy ul. Jamnickiej

Treść interpelacji: 2022_6_int.pdf | Odpowiedź: 2022_6_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 23.02.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Dawid Dumana

Interpelacja w sprawie oświetlenia stadionu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego

Treść interpelacji: 2022_5_int.pdf | Odpowiedź: 2022_5_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 8.02.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Maciej Rogóż

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę II etapu chodnika przy ul. Mała Poręba

Treść interpelacji: 2022_4_int.pdf | Odpowiedź: 2022_4_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 8.02.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Maciej Rogóż

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę oświetlenia przy ul. Sołecka, Jaworzyńska, Gorczańska, Mizgałów

Treść interpelacji: 2022_3_int.pdf | Odpowiedź: 2022_3_odp.pdf


 Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 8.02.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Maciej Rogóż 

Interpelacja w sprawie budowy chodnika przy ul. Warszewicza, budowy chodnika i modernizacji oświetlenia przy ul. Pięknej, remontu chodników przy ul. Zielonej i Grunwaldzkiej, poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Zielonej i Grunwaldzkiej, modernizacji oświetlenia przy ul. Kasprowicza, zabezpieczenia środków finansowych na modernizację ul. Jana Pawła II

Treść interpelacji: 2022_2_int.pdf | Odpowiedź: 2022_2_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 1.02.2022

Radny Miasta Nowego Sącza Grzegorz Ledziński

Interpelacja w sprawie zakupu schodołazu gąsienicowego oraz wózka aluminiowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

Treść interpelacji: 2022_1_int.pdf | Odpowiedź: 2022_1_odp.pdf