Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

 

Wydział Przedsiębiorczości, ul. Narutowicza 6, Urzędu Miasta Nowego Sącza informuje klientów, że w celu załatwienia spraw objętych Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) istnieje możliwość rezerwacji wizyty poprzez formularz umawiania wizyt.

Są to sprawy dotyczące:

  • rejestracji działalności gospodarczej;
  • zmiany danych prowadzonej działalności gospodarczej;
  • zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;
  • likwidacji działalności gospodarczej.

 

Informacje związane z załatwieniem sprawy:

rejestracja I zmiana I zawieszenie I wznowienie I likwidacja