Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Aktualności


Informacja podsumowująca przebieg formy konsultacji polegającej na zbieraniu uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz

2017-03-10

Informacja podsumowująca przebieg formy konsultacji polegającej na zbieraniu uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz


Informacja podsumowująca przebieg spotkania konsultacyjnego oraz debaty publicznej, które odbyły się w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz

2017-03-10

Informacja podsumowująca przebieg spotkania konsultacyjnego oraz debaty publicznej, które odbyły się w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Nowy Sącz.


Konsultacje społeczne zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji

2017-02-23

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji był tematem spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w nowosądeckim Ratuszu.


16168

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022 przyjęty

2016-12-30

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza radni jednogłośnie przyjęli Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022. Szczegóły podejmowanej uchwały przedstawił zastępca prezydenta Wojciech Piech.


16167

Informacja podsumowująca przebieg formy konsultacji polegającej na zbieraniu uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022

2016-12-28

Informacja podsumowująca przebieg formy konsultacji polegającej na zbieraniu uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022


16166

Informacja podsumowująca przebieg formy konsultacji polegającej na zbieraniu uwag ustnych w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022

2016-12-28

Informacja podsumowująca przebieg formy konsultacji polegającej na zbieraniu uwag ustnych w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022


16028

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022 - po konsultacjach społecznych

2016-12-28

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022 - po konsultacjach społecznych


16185

Zaproszenie na konferencję

2016-12-21

Prezydent Miasta Nowego Sącza serdecznie zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej trwające od roku prace nad Programem Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.


16164

Informacja podsumowująca przebieg spotkania konsultacyjnego oraz otwartej debaty publicznej przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022

2016-12-19

Informacja podsumowująca przebieg spotkania konsultacyjnego oraz otwartej debaty publicznej przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022


16162

Szkolenia poświęcone tematyce rewitalizacji

2016-12-14

W miesiącu grudniu w Ratuszu przeprowadzono dwa dwudniowe szkolenia poświęcone tematyce rewitalizacji, a w szczególności zagadnieniom związanym z poszczególnymi etapami prac nad strategicznym dokumentem, jakim jest Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2022.