Sobota, 23 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Seweryn, Marlena


Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XLVI Sesja Rady Miasta - 25 maja 2021 r., godz. 14:00

 XLVI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
we wtorek, 25 maja 2021 r., o godz. 14.00
w zdalnym trybie obradowania


Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - druk nr 574.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 587.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 588.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza - druk nr 580.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 583.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 584.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 585.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których dokonano wymiany źródła ogrzewania z kotła opalanego paliwem stałym na niskoemisyjne źródło ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia - druk nr 582.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Lokalnej Organizacji Turystycznej działającej w formie stowarzyszenia o nazwie Sądecka Organizacja Turystyczna - druk nr 586.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen za usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowym Sączem - druk nr 565.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania i udostępniania Amfiteatru w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu - druk nr 581.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2021/2022 - druk nr 589.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły II Stopnia w Nowym Sączu w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Tadeusza Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 590.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Nowym Sączu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, ul. Królowej Jadwigi 29 - druk nr 591.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Jana Długosza 5, 33-300 Nowy Sącz w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Jana Długosza 5, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 592.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Stefana Żeromskiego 16, 33-300 Nowy Sącz w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Stefana Żeromskiego 16, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 593.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Grodzkiej 34, 33-300 Nowy Sącz w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Grodzkiej 34, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 594.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego im. Świętej Kingi w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 77, 33-300 Nowy Sącz w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące Sportowe im. Świętej Kingi w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 77, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 595.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 84, 33-300 Nowy Sącz w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 84, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 596.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 597.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Bolesława Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Bolesława Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 598.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Św. Ducha 6 33-300 Nowy Sącz w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Św. Ducha 6, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 599.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 600.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 601.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Stefana Żeromskiego 16, 33-300 Nowy Sącz w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Stefana Żeromskiego 16, 33-300 Nowy Sącz druk nr 602.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 84, 33-300 Nowy Sącz w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 84, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 603.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 29, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 604.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Grodzkiej 34, 33-300 Nowy Sącz w pięcioletnie Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Grodzkiej 34, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 605.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Św. Ducha 6, 33-300 Nowy Sącz w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Św. Ducha6,33-300 Nowy Sącz - druk nr 606.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5 im. Zenona Adama Remiego w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 17, 33-300 Nowy Sącz w pięcioletnie Technikum nr 5 im. Zenona Adama Remiego w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 17, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 607.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Bolesława Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz w pięcioletnie Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Bolesława Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 608.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 8im. inż. Tadeusza Tańskiego w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Tadeusza Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz w pięcioletnie Technikum nr 8im. inż. Tadeusza Tańskiego w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Tadeusza Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 609.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Przemysłu Mody w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz w pięcioletnie Technikum Przemysłu Mody w Zespole Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Szczęsnego Morawskiego 2, 33-300 Nowy Sącz - druk nr 610.
 39. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.
 40. Wolne wnioski radnych i oświadczenia Radnych i Prezydenta.
 41. Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2021-05-18 14:52:52