Poniedziałek, 10 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Izydor, Antonin, Jan


Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XLI Sesja Rady Miasta - 2 lutego 2021 r., godz. 16:00

 

XL Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się
we wtorek, 2 lutego 2021 r., o godz. 16.00
w zdalnym trybie obradowania

Zaproszenie i porządek obrad Sesji RM

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sączapn. „Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz” - druk nr 526.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2021 na realizację przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza pn. „Okresowe przeglądy techniczne budynków oświatowych” - druk nr 527.
  5. Zamknięcie Sesji.

 

Autor: -
Dodano: 2021-01-29 09:05:31