Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XX Sesja Rady Miasta - 1 października 2019 r., godz. 17:00

  

 XX Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się we wtorek,
1 października 2019 r., o godz. 17:00 
w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego 

 
 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 227.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/198/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych - druk nr 228.

5. Zamknięcie Sesji.

 

 

 

 

Autor: -
Dodano: 2019-09-26 13:11:35