Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o sesjach Rady Miasta

XVIII Sesja Rady Miasta - 2 sierpnia 2019 r., godz. 15:00

 

 

 XVIII Sesja Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się w piątek,
2 sierpnia 2019 r., o godz. 15:00 
w reprezentacyjnej sali Ratusza im. Stanisława Małachowskiego 

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- druk nr 207.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 
- druk nr 208.

5. Zamknięcie Sesji.

 

 
 

 

Autor: -
Dodano: 2019-07-30 15:12:31