BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 
USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH NA POTOKU "DĄBRÓWKA"
ORAZ POTOKU "MAJDAN" W MIEŚCIE NOWYM SĄCZU

 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Krakowie
31-153 Kraków, ul. Szlak 73
logo: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

 

 

ZADANIE INWESTYCYJNE I

Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie miasta Nowy Sącz, woj. małopolskie - Usuwanie szkód powodziowych na potoku "DĄBRÓWKA" w km 0+000 - 6+450 w msc. Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz.

KWOTA DOTACJI Z NFOŚiGW: 933 705 zł

 

 

ZADANIE INWESTYCYJNE II

Usuwanie szkód powodziowych powstałych w 2010 r. na terenie miasta Nowy Sącz, woj. małopolskie - Usuwanie szkód powodziowych na potoku "MAJDAN" w km 0+000 - 0+600 w msc. Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz.

KWOTA DOTACJI Z NFOŚiGW: 277 685 zł

 

 

WARTOŚĆ CAŁEGO PROJEKTU: 1 211 390 zł

 

 

Dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej