BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Programy i granty - aktualności


5273

MOK - remont postępujący

2010-03-10

Marta Jakubowska dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z paniami z administracji na czas remontu przeprowadziła się do… garderoby, a pozostali pracownicy – na zaplecze sceny…


„Informatyk – zawód przyszłości”

2009-12-16

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zapraszają do udziału w projekcie realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Informatyk – zawód przyszłości”.


Człowiek – najlepsza inwestycja

2009-12-15

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zapraszają do udziału bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych oferowanych w ramach projektu pn. "Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej":


Zapraszamy do udziału w projekcie "Profesjonalista na rynku gastronomicznym"

2009-12-15

Absolwenci nowoczesnego systemu nauczania mają z niego wynieść nie tylko wiedzę na określone tematy, ale przede wszystkim umiejętność samodzielnego zdobywania i przyswajania wiedzy, elastycznego przystosowywania się do zmian panujących na rynku pracy oraz odnajdywania się w natłoku informacji.


5030

MOK do modernizacji !

2009-12-15

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury wkracza w decydującą fazę. Budynek przekazany został budowlańcom.


"Aktywna edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"

2009-10-30

Rozpoczęła się realizacja projektu pn.: "Aktywna edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego", w którym Miasto Nowy Sącz jest partnerem a Powiat Nowosądecki - liderem. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, handlowiec, technik usług pocztowych lub prac biurowych z następujących szkół zawodowych.


"Informatyk - zawód przyszłości"

2009-10-30

Głównym problemem jaki dotyka uczniów szkół kształcących w branży technik informatyk, jest niedostosowana oferta edukacyjna wpływająca na ich późniejsze możliwości na rynku pracy. Projekt realizowany będzie przez Miasto Nowy Sącz – lidera projektu oraz Starostwo Nowosądeckie – partnera projektu w okresie od 01.11.2009 r. do 31.08.2011 r.


Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej

2009-10-30

Projekt realizowany w partnerstwie Miasta Nowego Sącza – lidera projektu z Powiatem Nowosądeckim w okresie od 1 października 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.


"Profesjonalista na rynku gastronomicznym"

2009-10-30

Projekt pod nazwą "Profesjonalista na rynku gastronomicznym" złożony przez Miasto Nowy Sącz - uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został przyjęty do realizacji.


Umowa podpisana!

2009-10-23

20 października 2009 roku Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rewaloryzacja Zabytkowego układu przestrzennego nowosądeckiej Starówki – ulic Jagiellońska-Szwedzka-Wałowa” ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.