BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Programy i granty - aktualności


5900

II tura rekrutacji uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do projektu „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”

2010-09-03

Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłaszają nabór uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych do projektu „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”.


5819

Sądeckie placówki oświatowe odzyskują dawny blask

2010-08-11

Dawny blask odzyskuje budynek Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza. Szkoła ma ponad 112 lat a ostatni remont prowadzony był w latach osiemdziesiątych.Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja historycznych placówek oświatowych na Starym Mieście w Nowym Sączu jako wspólna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży”


5790

Aktywna edukacja jest Twoją szansą na rozwój zawodowy i lepszy start w życie

2010-08-02

Od 01.08.2009r. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Aktywna Edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach POKL, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt ten realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz oraz Powiat Nowosądecki dla 700 uczniów.


5786

Właściwy kierunek na przyszłość

2010-08-02

30 czerwca 2010 r., zakończył się okres realizacji projektu pn.: „Kierunek na przyszłość-lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych branży budowlanej” realizowanego w ramach POKL, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


5770

Wakacyjna aktywność młodzieży w ramach projektu „Rozwiń skrzydła po sądecku”

2010-07-27

Od stycznia 2010 roku Miasto Nowy Sącz realizuje Projekt pn. „Rozwiń skrzydła po sądecku”. W Projekcie bierze udział blisko 50 młodych ludzi w wieku 15-19 lat, zamieszkałych na terenie Nowego Sącza oraz ich rodzice.Obecnie zakończyły się zajęcia z dziennikarstwa, od czerwca rozpoczęły się warsztaty z fotografowania i wideofilmowania oraz zajęcia sportowe.


5769

Rusza unijny projekt pn: „Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza”

2010-07-27

NOVA Spółka z o.o. realizuje projekt pn: „Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza” o wartości ponad 4 mln złotych.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, działanie 7.3 - Gospodarka odpadami.


5752

Miliony na komputery!

2010-07-20

W marcu br. Miasto Nowy Sącz zgłosiło do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projekt z zakresu informatyzacji, który stanął w szranki z 73 projektami zgłoszonymi między innymi przez Uniwersytet Jagielloński, Województwo Małopolskie, Narodowy Stary Teatr czy Muzeum Narodowe w Krakowie.


5 mln złotych na modernizację sądeckich placówek oświatowych

2010-07-05

W ubiegłym tygodniu Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Szkoła – środowisko – energia – Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu”.


5638

MOK - remont zaawansowany

2010-06-16

W remontowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury praca idzie na całego. Wykonujący prace robotnicy konsorcjum nowosądeckiej firmy "Budeko - Lider" i zakopiańskiej – "Future-Tech" wykorzystują każdy dzień pogody.


Rekrutacja do kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu pn. „Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej”.

2010-05-17

Prezydent Miasta Nowego Sącza i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zapraszają do udziału w bezpłatnym Kursie Języka Angielskiego kończącego się egzaminem zewnętrznym TOEIC Test of English for International Communication realizowanym w ramach projektu pn. „Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej".