Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Programy i granty - aktualności


10861

Informacja dotycząca realizacji programu KAWKA

2014-07-03

Miasto Nowy Sącz nadal realizuje projekt w ramach pilotażowego programu ochrony powietrza KAWKA. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2016r.


10784

Rekrutacja do projektu pn.: „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”

2014-06-23

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór do projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Kolejny etap prac w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

2014-05-09

22 kwietnia br. z Zakładem Budowlanym „KAN-BUD” Mariusz Kantor z Nowego Sącza podpisana została umowa na realizację zadania pn. Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy...


10045

Zakończenie kolejnego etapu prac związanych z remontem DPS-u

2013-12-17

12 grudnia br. odebrano prace związane z remontem pomieszczeń budynku I oraz A i H Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowskiej 159. Prace zostały sfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu realizowanego przez ROPS w Krakowie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”...


9895

Kolejny etap realizacji projektu pn. „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu”

2013-11-12

Zakończono prace związane z przebudową nawierzchni i chodników przy budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowskiej 159. Prace zostały sfinansowane przy współudziale środków pochodzących ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu realizowanego przez ROPS w Krakowie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”...


9461

Hipoterapia – rehabilitacja sądeckich dzieci

2013-07-05

Z nadejściem wakacji zakończono cykl rehabilitacji dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12.Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego udało się sfinansować zajęcia w ośrodku hipoterapii i jeździectwa, prowadzone w okresie od października 2012 do czerwca 2013.Hipoterapia wpływa korzystnie na korygowanie postawy ciała oraz reguluje napięcie mięśniowe. Rehabilitacja była dla dzieci niesamowitą przygodą i kolejnym krokiem w kierunku normalnego życia.


9064

Szwajcarskie pieniądze dla sądeckiego DPS-u – podpisanie umów

2013-04-08

Wiceprezydent Bożena Jawor wraz ze Skarbnikiem Miasta Jadwigą Kusiak podpisały umowę na finansowanie projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Uroczystość z udziałem wicemarszałka Wojciecha Kozaka odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim.


8049

Podpisanie umowy na montaż urządzeń solarnych

2012-06-21

Dzisiaj w sali reprezentacyjnej ratusza odbyło się podpisanie i przekazanie umowy na wsparcie finansowe projektu "Budowa instalacji solarnych w kompleksie obiektów pomocy społecznej przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu".


7370

Podsumowanie projektów unijnych realizowanych w placówkach oświatowych

2011-12-01

W sądeckim ratuszu podsumowano realizację projektów pod nazwą: „Informatyk – zawód przyszłości” oraz „Profesjonalista na rynku gastronomicznym”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


7353

Zakończenie realizacji projektów

2011-11-25

W dniu 29 listopada 2011r. o godz. 10.00 w Sali Reprezentacyjnej Ratusza odbędzie się konferencja podsumowująca projekty realizowane przez Miasto Nowy Sącz w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim pn: „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” oraz „Informatyk – zawód przyszłości”