Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Programy i granty - aktualności


15248

"System łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza"

2016-10-12

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. System łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza. Przedmiotem projektu jest wykonanie "Systemu łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza", jako alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych oraz prowadzonych działań zapobiegawczych i akcji ratowniczych. Projekt będzie realizowany do końca października 2016r.


14863

Zaproszenie dla 70 najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu

2016-08-18

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna w latach 2016-2017 w Nowym Sączu - kształcenie ogólne (I LO)". W ramach projektu od października 2016 roku odbędą się zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia dla 70 najzdolniejszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.


„Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”

2015-09-15

Miasto Nowy Sącz zakończyło realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


„Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”

2015-07-15

Miasto Nowy Sącz realizuje projekt pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


„Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu”

2015-06-22

Miasto Nowy Sącz podpisało umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


12279

Jeszcze lepsza infrastruktura Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej. Wspracie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

2015-05-21

Miasto Nowy Sącz uzyskało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu interwencyjnego w Nowym Sączu” w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.


11738

Zakończono modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159.

2015-01-19

Zakończono prace związane z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159.


11282

Wykonano kolejne prace związane z modernizacją budynku DPS przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu.

2014-09-29

Wykonano kolejne prace związane z modernizacją budynku DPS przy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu. W miesiącu wrześniu zakończył się kolejny etap robót budowlanych obejmujących zmianę funkcjonalności budynku DPS - modernizację obiektu wraz z remontem ogrodzenia.


Kolejny etap prac w Domu Pomocy Społecznej

2014-08-01

Trwają dalsze prace remontowe związane z realizacją projektu dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowskiej 159. Prace zostały sfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu realizowanego przez ROPS w Krakowie "Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem"


10924

Przedłużony nabór do projektu pn.: „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza”

2014-07-15

Miasto Nowy Sącz przedłuża nabór do projektu pn. „Internet na dobry początek – wsparcie osób w trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.