BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Aktywna edukacja jest Twoją szansą na rozwój zawodowy i lepszy start w życie

Od 01.08.2009r. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Aktywna Edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach POKL, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt ten realizowany jest przez Miasto Nowy Sącz oraz Powiat Nowosądecki dla 700 uczniów. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 2,5 mln. zł.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych prowadzących kształcenie w zakresie nauk ekonomicznych. Z terenu Miasta Nowego Sącza biorą udział 2 szkoły:
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego oraz Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków.

Projekt ten od samego początku zyskał duże zainteresowanie uczniów, którzy biorąc udział w programach rozwojowych podzielonych na moduły mogli i nadal mogą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Wraz z końcem roku szkolnego 2009/2010 zakończył się I etap,  w którym realizowane były 3 moduły:

Moduł I stanowi zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i angielskiego, matematyki oraz
z przedmiotów ekonomicznych.

Moduł II to zajęcia dodatkowe, na które składają się kursy:
   1. Kadry i Płace w praktyce.
   2. Zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów.
   3. Nauki jazdy samochodem kat. B wraz z pierwszym egzaminem.
   4. Komputerowy ECDL wraz z certyfikacją ECDL.
   5. Języka angielskiego wraz z certyfikacją TELC.

Moduł III to Rynek pracy i konsultacje z doradcą zawodowym.

Po wakacjach na przełomie września i października rozpocznie się II etap realizacji projektu. Rekrutacja na powyższe moduły prowadzona będzie w 2 szkołach na podstawie ogłoszonego regulaminu. Z programu na pewno powinni skorzystać uczniowie kształcący się w zawodach: technik ekonomista oraz technik handlowiec.

Autor: -
Dodano: 2010-08-02 15:35:11