BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Właściwy kierunek na przyszłość

30 czerwca 2010 r., zakończył się okres realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt ten, o bardzo obiecującej nazwie – „Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych branży budowlanej”, był realizowany przez Miasto Nowy Sącz w partnerstwie ze Starostwem Powiatu Nowosądeckiego. Celem tego przedsięwzięcia, było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i przyszłych absolwentów sądeckich szkół budowlanych, tak aby ich umiejętności sprostały współczesnym wymaganiom rynku pracy. Całkowita wartość projektu wyniosła około 757 tyś. złotych, z czego ponad 643 tyś. złotych zostało dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

Główne założenia, „Kierunku na przyszłość…”, od samego początku zyskały zainteresowanie zarówno ze strony sądeckich szkół, jak i samych uczniów, dla których udział w takiej inicjatywie, był wielką szansą na podniesienie własnych kwalifikacji i konkurencyjności na wymagającym rynku pracy w branży budowlanej. Ostatecznie wzięły w nim udział cztery szkoły zawodowe: Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu, Zespół Szkół Drzewno – Mechanicznych w Starym Sączu i Zespół Szkół w Łącku, obejmując w sumie około 240 uczestników.
Uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału w tym projekcie, uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych, bezpłatnych kursach a także zajęciach z doradcą zawodowym.
Zajęcia  dodatkowe z matematyki, pozwoliły na poprawę oceny końcowej z tego przedmiotu i rozwinięcie już nabytej wiedzy, co w perspektywie obowiązkowej matury z tego przedmiotu dla uczniów techników, okazało się bardzo pomocne. Podobnie zresztą  jak zajęcia z języka angielskiego, które wzmocniły kompetencje językowe uczestników - niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, jak i przygotowały ich do egzaminu TELC. Oprócz zajęć wyrównawczych, uczniowie także brali udział w profesjonalnych kursach kosztorysowania i projektowania, gdzie nabyte umiejętności są niezwykle poszukiwane obecnie, przez pracodawców branży budowlanej. Oba kursy zakończyły się egzaminem, a uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz cenne doświadczenie.
Zajęcia z doradcą zawodowym, pozwoliły ocenić własne możliwości, określić cele rozwoju i ścieżkę przyszłej kariery zawodowej, a także poprawić własną samoocenę i wzmocnić poczucie pewności siebie.
    Zakończenie projektu z sukcesem, przejawiło się w zadowoleniu jego uczestników i osiągniętych wynikach statystycznych. Rokuje to zatem szanse iż przyszłe przedsięwzięcia  o podobnej formie, realizowane przy pomocy funduszy europejskich, przyczynią się do dalszego rozwoju kapitału ludzkiego na terenie miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

 

Autor: -
Dodano: 2010-08-02 14:10:17