BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Wakacyjna aktywność młodzieży w ramach projektu „Rozwiń skrzydła po sądecku”

 

Od stycznia 2010 roku Miasto Nowy Sącz realizuje Projekt pn. „Rozwiń skrzydła po sądecku”. W Projekcie bierze udział blisko 50 młodych ludzi w wieku 15-19 lat, zamieszkałych na terenie Nowego Sącza oraz ich rodzice.
Obecnie zakończyły się zajęcia z dziennikarstwa, od czerwca rozpoczęły się warsztaty z fotografowania i wideofilmowania oraz zajęcia sportowe. 
Warsztaty fotografowania i wideofilmowania obejmują teorię i praktykę – uczestnicy opanowują umiejętności pomagające w świadomym budowaniu kadrów. Uczą się jak kreatywnie dobierać czas naświetlania, punkt widzenia i głębię ostrości; tworzyć relacje między różnymi elementami ujętymi na zdjęciu; oraz obróbki komputerowej podnoszącej wartość zapisanego obrazu. 
 

 

Zajęcia sportowe angażują młodzież do aktywności fizycznej. We wrześniu planuje się organizację warsztatów informatycznych oraz kolejny wyjazd integracyjny. 

Z wszystkich zajęć młodzież korzysta nieodpłatnie. Wszystkie koszty finansowane są z pozyskanych środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć jakie do tej pory udało się zrealizować w ramach zapoczątkowanej w 2008 roku przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych Marty Mordarskiej inicjatywie pn. Akademia Projektów. 

Akademia Projektów, służy uruchomieniu efektywnej współpracy jednostek publicznych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających w sferze polityki społecznej miasta, celem pozyskiwania przez nie pozabudżetowych środków finansowych na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć projektowych z zakresu polityki społecznej.

Autor: -
Dodano: 2010-07-27 14:54:14