BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Rusza unijny projekt pn: „Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza”

 

NOVA Spółka z o.o. realizuje projekt pn: „Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Nowego Sącza” o wartości ponad 4 mln złotych.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 7.3 - Gospodarka odpadami.
Celem projektu jest zorganizowanie na terenie Miasta Nowego Sącza systemu selektywnej zbiórki odpadów w kontekście gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w celu harmonijnego zarządzania przestrzenią i środowiskiem.
W ramach realizacji projektu zostaną zakupione specjalistyczne pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie oraz pojazdy do zbiórki i transportu odpadów.

Na terenie miasta Nowego Sącza zostanie zlokalizowanych 50 punktów zbiórki selektywnej (papier, plastik, szkło) oraz punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV-AGD, zużyte źródła światła oraz przeterminowane lekarstwa).
 
Efektem wdrożenia projektu będzie odzysk surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych jako potencjalnych materiałów do recyklingu, ograniczenie ilości odpadów przeznaczonych do bezpośredniego składowania oraz zbiórka odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Projekt przewiduje aktywizację społeczności lokalnej oraz edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w zakresie postępowania z odpadami w kontekście ochrony środowiska naturalnego.

W ramach organizowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Nowego Sącza, zostanie wdrożony system ewidencji zarządzania selektywną zbiórką odpadów.
System będzie stanowił ważny element projektu, umożliwi kontrolę i monitorowanie na etapie wdrażania projektu oraz w trakcie jego funkcjonowania.

Autor: -
Dodano: 2010-07-27 14:28:33