BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

5 mln złotych na modernizację sądeckich placówek oświatowych

 

W ubiegłym tygodniu Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Szkoła – środowisko – energia – Termomodernizacja obiektów szkolnych w Nowym Sączu”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu: IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, a kwota dofinansowania to ponad 4 mln zł. Spośród 135 projektów zgłoszonych do projektu, 87 zostanie udzielone dofinansowanie.
Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Nowego Sącza. Budynki, w których zlokalizowane są placówki oświatowe przeznaczone do termomodernizacji charakteryzuje niski stan izolacji termicznej. Duże ilości ciepła przenikają przez stare, nieszczelne okna, zniszczone drzwi oraz niedocieplone ściany. Zatem prace obejmują wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów, modernizację instalacji grzewczej oraz modernizację źródeł ciepła. Do przeprowadzenia wszelkich prac termomodernizacyjnych wytypowano placówki szkolno – wychowawcze, które najpilniej wymagają realizacji wyżej wymienionych prac:

1. Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 2 przy ul. Bora Komorowskiego 7 
2. Zespół Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18
3. Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych Nr 1 przy ul. 29 Listopada
4. Gimnazjum Nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 29
5. Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Grota Roweckiego 15
6. Szkoła Podstawowa Nr 14 przy ul. Towarowej 6
7. Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Batorego 74
8. Szkoła Podstawowa Nr 20 i Gimnazjum Nr 5 przy ul. Nadbrzeżnej 77
9. Szkoła Podstawowa Nr 18 przy ul. Broniewskiego 5
10.Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Szkolnej 9
11.Miejskie Przedszkole Nr 14 przy ul. Nawojowskiej 9.

Realizacja tego projektu  ma duże znaczenie dla środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Z przeprowadzonych analiz wynika, że jednym z istotnych czynników mających wpływ na wzrost zanieczyszczenia w sezonie jesienno – zimowym są procesy spalania paliw w celach grzewczych. Wszelkie zabiegi termoizolacyjne w wybranych obiektach szkolnych zostaną przeprowadzone do końca roku 2010.
Istotnym faktem jest to, iż termomodernizacja placówek oświatowych w znacznym stopniu wpłynie na komfort fizyczny uczniów uczęszczających do tych placówek, nauczycieli, pracowników oraz dyrektorów szkół szczególnie w okresie jesienno – zimowym.

Autor: -
Dodano: 2010-07-05 14:59:09