BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

„Informatyk – zawód przyszłości”

 

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak i Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zapraszają do udziału w projekcie realizowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Informatyk – zawód przyszłości”.

Projekt będzie realizowany w okresie od 02.11.2009 r. – 31.08.2011 r.
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas o kierunku technik informatyk uczęszczających do szkół:
- Zespól Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu,
- Zespół Szkół Drzewno – Mechanicznych w Starym Sączu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła w Krynicy Zdroju,
- Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu.
Wsparcie będzie kierowane do uczniów mających trudności w nauce, dzieci pochodzące z obszarów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców oraz dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną nie są w stanie rozwijać swoich zainteresowań i podnosić kwalifikacji.

Program zakłada realizację programów rozwojowych z zakresu:
1) zajęcia wyrównawcze z matematyki,
2) zajęcia z języka angielskiego,
3) warsztaty w zakresie nowoczesnych technologii IT,
4) warsztaty z doradca zawodowym,
5) kurs „Menadżer firmy” – pakiet biurowy.

Uczestnicy projektu będą mogli przystąpić do egzaminów w ramach poszczególnych działań, otrzymując certyfikaty – TELC, MCP, NLCP, ECCC, co wzmocni ich pozycję na rynku pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie ubiegający się o udział w projekcie proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem udziału oraz złożenie Formularza zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami.
Rekrutacja trwa od 16 grudnia 2009 roku do 8 stycznia 2010 roku.

Regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi formularzami do złożenia jest dostępny na stronie internetowej www.nowysacz.pl, www.izp.nowysacz.pl, na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie, Koordynatorów terenowych dla właściwych szkół oraz w biurze projektu: Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52, II piętro, pok. 230.

Lider Projektu:
Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33 – 300 Nowy Sącz
Partner Projektu:
Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33-300 Nowy Sącz
Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszenia

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 551 981,00 zł.
Dofinansowanie w kwocie: 1 319 183,85 zł.
Wkład własny partnerów projektu wynosi: 232 797,15 zł.
 

 

Autor: -
Źródło: Biuro Prasowe
Dodano: 2009-12-16 12:50:42