BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 
 
Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak i  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zapraszają do udziału bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych oferowanych w ramach projektu pn. "Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej":
  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 16 godzin lekcyjnych – 130 uczniów,
  2. Kurs języka angielskiego – przygotowanie do egzaminu TELC - 48 godzin lekcyjnych – 130 uczniów,
  3. Kurs kosztorysowania – w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie komputerowe - 40 godzin lekcyjnych – 60 uczniów,
  4. Kurs projektowania – w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie komputerowe - 40 godzin lekcyjnych – 60 uczniów,
  5. Zajęcia z Doradcą zawodowym - 16 godzin lekcyjnych – 280 uczniów.
Uczestnikiem projektu może być uczeń:
  1. Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu,
  2. Zespołu Szkół Drzewno – Mechanicznych w Starym Sączu,
  3. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu,
  4. Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku,
kształcący się na stacjonarnym kierunku: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych, murarz, monter instalacji sanitarnych, który złoży Formularz zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami.
Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają Formularz Zgłoszenia – stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w Formularzu Zgłoszenia w dniach od 16 grudnia 2009 roku do 6 stycznia 2010 roku.
 
Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji dostępne są na stronach internetowych www.nowysacz.pl, stronach szkół uczestniczących w projekcie oraz u Koordynatorów Terenowych – dyrektorów szkół i Biurze Projektu ul. Jagiellońska 52 w Nowym Sączu, pok. 230.
 
Termin realizacji projektu od 10 października do 30 czerwca 2010 roku.
 
Lider Projektu:
Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33 – 300 Nowy Sącz
Partner Projektu:
Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33-300 Nowy Sącz
Pliki do pobrania:
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Autor: -
Dodano: 2009-12-15 16:01:37