BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Programy i granty - aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Profesjonalista na rynku gastronomicznym"

 

 

Absolwenci nowoczesnego systemu nauczania mają z niego wynieść nie tylko wiedzę na określone tematy, ale przede wszystkim umiejętność samodzielnego zdobywania i przyswajania wiedzy, elastycznego przystosowywania się do zmian panujących na rynku pracy oraz odnajdywania się w natłoku informacji. Wśród umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie  wymienia się znajomość języków obcych, znajomość nowoczesnych technologii, przedsiębiorczość a także umiejętności społeczne takie jak: umiejętność podejmowania decyzji, pracy w grupie czy kreatywność.

 

Projekt „Profesjonalista na rynku gastronomicznym” wychodzi naprzeciw potrzebom Waszych dzieci.

Wsparcie proponowane w ramach projektu zmniejszy dysproporcje edukacyjne pomiędzy uczniami a także ułatwi absolwentom płynne wejście na rynek pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Udział w projekcie przyniesie Wam wiele korzyści. Świetnie poradzicie sobie maturą a zdobyte dodatkowe kwalifikacje zawodowe pozwolą Wam poradzić sobie z coraz silniejszą konkurencją na rynku pracy.

Najlepsi z Was wezmą udział w atrakcyjnej praktyce zawodowej.

 
Proponujemy Wam:
 

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze zmatematyki i języka polskiegopozwalające wyrównać ewentualne braki i opóźnienia w nauce tych przedmiotów

Kursy zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem Certyfikatów potwierdzających zdobycie nowych atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych:

 
KURS BARMAŃSTWA
KURS CARVINGU
KURS ZDOBNICTWA CUKIERNICZEGO
KURS J.ANGIELSKIEGO

Warsztaty z doradcą zawodowym, dzięki którym ukształtują się Waszeumiejętności społeczne, poznacie swoje słabe i mocne strony a takżesposoby zaprezentowania się u pracodawcy.

 
 
UCZESTNICY PROJEKTU
Uczestnikiem projektu może być uczeń technikum żywienia i gospodarstwa domowego, technologii żywności, organizacji usług gastronomicznych, kucharz, kelner oraz zasadniczej szkoły zawodowej: cukiernik i kucharz małej gastronomii - który złoży Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
Przy wyborze uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie następującymi kryteriami:
  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego:
Średnia ocen z tych przedmiotów 4.0 i poniżej do wyczerpania liczby miejsc
  1. Kurs Barmaństwa, Carvingu, Zdobnictwa cukierniczego, Języka angielskiego
1) wyniki w nauce: średnia ocen na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego od najwyższej średniej do wyczerpania limitu miejsc
2) dochód netto rodziny uzyskany w 2008 roku uprawniający do pobierania zasiłku rodzinnego w roku 2009
3) zameldowanie na obszarach wiejskich lub miastach od 5-20 tyś. mieszkańców
    3.    Warsztaty z doradcą zawodowym: chętni uczniowie – uczestnicy projektu.
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU
Rekrutacja prowadzona będzie dwukrotnie: w pierwszym roku realizacji projektu w dniach od 14 grudnia 2009 r. do 8 stycznia 2010 r. oraz w drugim roku realizacji projektu w dniach od 1 września 2010 r. do  24 września 2010 roku. w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych biorących udział w projekcie:
 
SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Sączu,
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Starym Sączu
Zespół Szkół nr 2 w Starym Sączu
Zespół Szkół Rolniczych w Nawojowej,
Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu,
Zespół Szkół Zawodowych w Grybowie,
Zespół Szkół w Muszynie - Złockie
Zespół Szkół w Tęgoborzy,
Zespół Szkół w Łącku,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy.
 
INFORMACJE DODATKOWE
Regulamin Rekrutacji oraz Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny jest na stronach internetowych:
stronach internetowych szkól ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie
oraz w Biurze Projektu, ul. Jagiellońska 52 II piętro pokój. 230.
 
 
 
 

 

Autor: -
Dodano: 2009-12-15 12:57:54